Architektura /

CAD I – Digitální rýsovací prkno

Dnes si již projekční činnost bez CAD programů neumíme představit, digitální technologie se staly trvalou součástí naší práce. Ty tam jsou rýsovací prkna, příložníky, problémy se zaschlými pery. Dnešní práce vyžaduje rychlý stroj a ještě „rychlejší“ software. Projekční práce znamená řadu rozdílných vzájemně navazujících procesů, od vlastního tvůrčího hledání, ověřování variant, prezentace výsledků klientovi, zpracování projektové dokumentace, proces výstavby až po správu objektu. Najít vhodný CAD systém, který by vyhověl ve všech těchto procesech a zároveň byl k uživateli přátelský, intuitivní a ušetřil mu čas a peníze, je snem každého projektanta. V zásadě existují dva základní druhy CAD programů, mezi kterými si můžeme vybrat.

Michal Fischer , 11. 7. 2003

Obecné CAD systémy (jako jsou například AutoCAD, MicroStation) nebo objektově orientované CAD systémy (ArchiCAD, ALLPLAN FT, ARC+ a další). První skupina je trochu zjednodušeně „digitálním rýsovacím prknem“, druhá pak „virtuální 3D stavebnicí“. Hranice mezi obecným a objektově orientovaným CADem však není ostrá, zejména obecné CADy se snaží se svými objektově orientovanými nadstavbami (CADKON nebo Architectural Desktop pro AutoCAD, 3D Arch nebo TriForma pro MicroStation) nabídnout výhody obou skupin.

Foto: eArch
Výkres v programu ARC+Vývojově starší obecné CAD systémy svojí filozofií často skutečně připomínají rýsovací prkno, které nahradily. Jsou dnes nejvíce rozšířené mezi projektanty a jejich subdodavateli – specialisty. Právě jejich rozšířenost spolu s kompatibilitou dat a jednodušším ovládáním je jednou z hlavních výhod. K odstranění problémů se vzájemnou komunikací dvou nejrozšířenějších obecných CAD systémů má napomoci i nový MicroStation V8, který s formátem DWG již nativně pracuje. Naproti tomu náročnější „virtuální 3D stavebnice“ mají své vlastní formáty, které jsou do jiných systémů bez ztráty informací prakticky nepřevoditelné. Nabízejí však sofistikovanější technologie vytváření 3D modelu a z něj generované projektové dokumentace. Veškeré změny ve 3D modelu se projevují ve 2D výkresech a naopak. U obecných CADů existuje virtuální budova v hlavě architekta a ten z ní generuje potřebné výkresy sám, nedochází zde k neřešitelnému problému s atypickými prvky, se kterými programátoři objektových CADů nepočítali. Tyto problémy jsou u některých nejnovějších verzí programů již vyřešeny. Při plném ovládnutí objektově orientovaných CADů se jejich síla projeví zejména při zpracování prováděcí dokumentace. Nabízejí nejen minimalizaci nepřesností ve 2D výkresech při častých změnách, ale i generování výkazů výměr, tabulek stavebních prvků a podobně.
Foto: eArch
Výkres v programu AutoCADPro potřeby vypracování 2D dokumentace pak existují i okleštěné verze „velkých“ obecných CAD systémů, jako je AutoCAD LT, PowerDraft (MicroStation), které jsou levnější než jejich velcí bratři, na trhu existují i velmi levní bratránci, kteří nativně pracují s formátem DWG, jako například BricsCad.Vývoj v oblasti CAD systémů se neustále zrychluje, vývojářské týmy se snaží své produkty zlepšovat, někdy jsou změny zásadní, někdy jen kosmetické (pouze pro marketingovou strategii). V zásadě lze říci, že rozdíly mezi CAD systémy se budou zmenšovat. Je jen na projektantovi, jaký CAD si pro svoji práci vybere. Rozhodnutí by nemělo být jen podlehnutím některému z reklamních sloganů, ale mělo by vycházet také ze zkušenosti okolí, partnerů, kolegů a spolupracovníků. Rozhodnutí je to však velmi důležité, přechod mezi jednotlivými programy nebývá bezbolestný, produktivita velmi klesá a při často šibeničních termínech odevzdání není čas na experimenty.Související článkyCAD I – Digitální rýsovací prknoCAD II – omrzelo vás již digitální rýsovací prkno?CAD III – Tahání čar nebo efektivní projektování?CAD IV – Teorie a praxe užití stavebních CADůCAD V – Jak vybrat ten správný CAD?

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři