Architektura / občanské stavby

“CAMPUS” – kultovní kontejnerová stavba v Evropě

Mobilní budova z ocelových použitých lodních kontejenrů, která inciovala vznik “kontejnerové architektury” v Evropě? To je Experimentální projekt “Campus” v Nizozemsku od německého profesora architektury Hana Slawika. Podívejte se na kultovní projekt, který vznikl již v roce 1986!

Jiří Kout , 21. 3. 2011

Tento “otec” německé kontejnerové architektury bude hlavním hostem mezinárodní konference “Modulární architektura ve městě 21.století”, která bude konat 30. března 2011 v Bratislavě v rámci veletrhu CONECO. ARCHITECTURE.SK vám prozatím přináší “ochutnávku” v podobě první stavby z ocelových ISO (námořních) kontejnerů v Evropě.

Historie projektu

V roce 1986 vypsala nadace “Stichting de Fantasie“ ve spolupráci s provincií Flevoland a s nizozemským Ministerstvem pro zdraví, bydlení a kulturu soutěž s tématem „Dočasné stavby-dům na 5 let“. Soutěž ponechávala návrhům v otázkách konstrukce dostatek volnosti, kromě základních norem pro statiku a požární ochranu tak byly ostatní stavební předpisy zrušeny, aby se snížila hranice nutných odborných vědomostí. V zadání byly také podmínky jako: „Odklon od schématického myšlení (myšlení za roh), opustit vyšlapané cesty, vytvořit a zakusit nekonvenční prostory a přitom vytvořit prostor pro bydlení, práci a studium“. Ze 182 přijatých návrhů bylo porotou vybráno k realizaci 17 projektů. Jednou z realizací je „CAMPUS“ od Hana Slawika.

Základní myšlenkou bylo využití co největšího množství starých opotřebených stavebních komponentů a provést tak experiment zkoumající možnosti opětovného použití materiálů bez zbytečných oklik (likvidace, zpracování, recyklace produktů). Projekt plnil úlohu „stavební laboratoře“. Ve všech fázích (hospodářská soutěž, vývoj v oblasti designu a konstrukce, experimentování, design) se na něm podíleli studenti architektury. Výsledkem této činnosti byl první dům z ocelových kontejnerů v Evropě, který inicioval vznik „kontejnerové architektury“ na starém kontinentě a zapsal se tak nesmazatelným písmem do historie modulární architektury. Tento projekt je studenty architektury využíván i v současnosti a to zejména na různá školení, semináře a workshopy.

Poloha

Projekt byl navržen na areál „De Realiteit“, který byl první zástavbou na Severních jezerech (Noorder Plassen) na západním okraji města Almere, mladé osady za hrázemi Flevoland na území bývalého moře IJsselmeer, ca. 3,4 m pod hladinou moře. V současné době již existuje také sousední obytná zástavba na poloostrovech a jsou budována zařízení pro volný čas (pláž, přístav, hotel, restaurace, kavárna, aj.). Samotné místo a podmínky dané okrajovou polohou předem určily umístění na pozemku. Severo-jižní orientace s ohledem na sluneční záření, osvětlení, výhled, vítr a světové strany. Vyvýšená poloha horního patra objektu nabízí krásný pohled na Severní jezera a moře IJsselmeer za hrází. Při vyjasnění lze z věže dokonce spatřit Amsterdamské doky.

V roce 1995 propůjčil magistrát města Almere areálu „De Realiteit“ zvláštní status a rozhodl o trvalé existenci sídliště, neboť rozvíjí kulturní hodnotu regionu.

Námořní kontejner

Základním stavebním prvkem je námořní (ISO) přepravní kontejner s vnějšími rozměry 6,06m x 2,44m x 2,59m (d x š x v), jehož tvar je určen mezinárodními normami a který je celosvětově nejrozšířenější. Jeho poměr cena/výkon je enormně výhodný. Z tohoto stavebního prvku tak vychází termín „Kontejnerová architektura“, kterou lze chápat jako podmnožinu „Modulární architektury“, jež obecně využívá sériově vyrobené moduly.

Prostorový koncept budovy

Čtyři kontejnery jsou - v kontrastu k rovné krajině za ochrannou hrází - rozmístěny vertikálně ve vzájemném odstupu, který je konstrukčně určen rozměry pátého kontejneru. Ten je umístěn uprostřed nad nimi jako vyhlídková věž. Další dva kontejnery leží v horizontální poloze a slouží jako sklad a dílna. Prostory mezi vertikálně rozmístěnými kontejnery tvoří zimní zahradu a umožňují pobyt bez nutnosti přitápění téměř po celý rok.

Díky přísné severo-jižní orientaci dostává každý skleněný meziprostor zvláštní charakter: Východ Ranní slunce, vchod, vertikální zpřístupnění - schodiště, přístup do ulice. Jih Nejjasnější polední světlo, „sluneční dům“, přístup k zahradě, (v budoucnosti zastínění vzrostlými stromy). Západ Večerní slunce, výhled k jezerům, pláž, poloostrovní zástavba. Sever Pracovní zóna se severním světlem, výhled na ostroh a budoucí přístav. Vnitřní rozměry udávají při zohlednění tepelně izolační vrstvy údaj ca. 2,28m.

Zdroj: Han Slawik, www.slawik.net Z německých zdrojů přeložil do češtiny Jan Habrych Napsal: Jiří Kout www.modularch.sk, www.facebook.com/modularni.architektura

Klíčová slova:

Han Slawik

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři