Architektura / občanské stavby

City Green Court

V Prahe na Pankráci, na nároží ulíc Hvězdova a Pujmanova, bola už koncom minulého roka úspešne dokončená moderná administratívnu budovu City Green Court. Vďaka príkladnej spolupráci investora, architekta a špecialistov bola zrealizovaná ako prvá kancelárska budova v Českej republike, ktorá získala certifikát LEED Platinum.

Martina Horváthová , 17. 6. 2013

Môže sa však pochváliť už aj ďalšími významnými oceneniami ako sú 1. cena Best of Realty 2012 v kategórii nové administratívne centrá a Best Office Development CIJ Awards 2012.

Projekt City Green Court je jednou z nových budov v areáli tzv. „City“ na Pankráckej pláni. Ide o flexibilnú administratívnu budovu s vysokým dôrazom na ekologickú šetrnosť výstavby a následnú úspornú prevádzku, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodného ekologického certifikátu.

Architektonické riešenie

Táto prenajímateľná administratívna budova ponúka svojim užívateľom na 8 NP cca 16 000 m2 komfortných kancelárskych plôch, sústredených okolo priestranného, v letných mesiacoch prirodzene vetraného vnútorného átria, zastrešeného sklenou strechou. Budova má k dispozícii podzemnú garáž na dvoch podlažiach, súčasťou ktorej je aj parkovanie bicyklov, sklady, šatne a sprchy.

Hlavný vstup do budovy je navrhnutý od juhu, z verejného priestoru, ktorý sa na západnej strane otvára smerom do parku a na strane východnej je vymedzený susednou budovou City Tower, prízemie oživuje kaviareň s letnou terasou. Prvé 4 poschodia sú prepojené schodiskom, 4. až 8. NP spája výťah.

Architektúra budovy je výrazne ovplyvnená ambíciou investora postaviť ekologicky vyspelú budovu. Jej zasklené fasády sú členené vertikálnymi plnými panelmi, na južnej a západnej strane sú doplnené vystupujúcimi slnolamami, ktoré zabraňujú prehrievaniu interiéru. City Green Court je šetrná stavba, a to nielen svojimi nízkymi nárokmi na spotrebu energií pri prevádzke, ale aj čosa týka ďalších kritérií, ako sú minimálna spotreba pitnej vody, použitie dažďovej vody pre technológie budovy, systém regulácie osvetlenia v závislosti od denného svetla, použitie lokálnych materiálov atď.

Budova bola navrhnutá renomovaným architektonickým ateliérom Richard Meier & Partners (USA) v spolupráci s pražským ateliérom Cuboid Architekti. Spoločne so zmenou stavby pred dokončením bol projekt upravený podľa ekologických štandardov tak, aby budova spĺňala úspornú prevádzku. Prvou zmenou bola úprava obvodového plášťa, kde bolo zastrešené centrálne átrium a z vonkajšej strany doplnené vertikálne tieniace lamely. Tepelnotechnické parametre celého ľahkého obvodového plášťa boli zvýšené oproti požiadavkám platnej ČSN. Ďalšie zmeny spočívali v úprave systému TZB, ktorý bol v spolupráci s českými i zahraničnými konzultantmi upravený tak, aby pri prijateľných investičných nákladoch zachoval nízke prevádzkové náklady a nízku spotrebu energie počas životnosti budovy.

Technologické riešenie

V budove zabezpečujú výmenu vzduchu jednotky VZT so systémom rekuperácie tepla, čiže 100 % privádzanie i odvádzanie vzduchu (vrátane garáží) s predhrevom vzduchu zo systému chladenia. Vzduchotechniku dopĺňajú ventilátory s veľmi nízkou spotrebou energie a prirodzené vetranie oknami alebo svetlíkami. Vzduch v miestnostiach je zvlhčovaný adiabatickými zvlhčovačmi s rozstrekom vody. Systém prívodu vzduchu do kancelárií je riadený indukčnými jednotkami. Opotrebovaný vzduch sa z kancelárií cez átrium dostáva prostredníctvom klimatizácie a prirodzeného vetrania von z budovy.

Vykurovanie budovy sa realizuje teplovodnou výmenníkovou stanicou a teplovodnými radiátormi v klimatizovanej plošine. Chladenie budovy je dvojicou kompresorových chladiacich strojov s otvorenou chladiacou vežou, v kancelárskych priestoroch indukčnými jednotkami. Ohrev TÚV je v lokálnych elektrických ohrievačoch v mieste konečnej spotreby. Využíva sa aj dažďová voda zozbieraná z budovy a areálu a to na technologické účely a zálievku. Intenzita umelého osvetlenia (LED) je riadená podľa denného svetla a prítomnosti osôb. 

Využitie energetického modelovania

Celý návrh systémov budovy, vrátane dimenzovania koncových prvkov, bol realizovaný od začiatku projektu návrhovým a simulačným programom HAP 4.51 podľa metódy Ashrae 90.1-2007 (kompatibilnej s LEED 2009). Tento software bol zároveň použitý aj pre kompletnú energetickú simuláciu celej budovy, čo projekčnému tímu umožnilo už od prvého návrhu sledovať efekt rôznych možností riešení na finálnu energetickú spotrebu hotovej budovy. Týmto spôsobom boli posudzované a presne vyčíslené vplyvy jednotlivých variantov úpravy fasády, použitie rôznych typov VZT jednotiek, použitie rôznych typov chladiacich strojov a pod. Na základe týchto výsledkov teda mohol investor zodpovedne rozhodnúť, aké komponenty v budove použiť a posúdiť aj ich prípadnú ekonomickú návratnosť. Energetický model bol postupne upravovaný a po aktualizácii, podľa skutočne namontovaných výrobkov, použitý na generovanie výstupov pre certifikáciu budovy.

Energetický model pre certifikáciu

Metodika hodnotenia energetickej náročnosti budovy pre certifikáciu LEED spočíva v porovnaní spotreby energie (a nákladov na energie) projektovanej budovy so spotrebou budovy referenčnej.

Budova City Green Court má nižšiu spotrebu elektrickej energie pre osvetlenie kancelárií, vďaka systému riadenia osvetlení podľa intenzity denného svetla a využitia LED technológie. Ďalej má nižšiu spotrebu energie na vykurovanie a to vďaka lepšiemu než normovému zatepleniu objektu a využitiu rekuperácie tepla. Má aj nižšiu spotrebu energie pre chladenie vďaka zaskleniu s vysokým tieniaci súčiniteľom, tieniacim lamelám, využitiu voľného chladenia a nočného vychladzovania átria vonkajším vzduchom a vďaka chladiacemu stroju s vysokou účinnosťou. Budova tiež vykázala aj nižšiu spotrebu vody a produkciu splaškov o viac než 40 %, čo je vďaka zariaďovacím predmetom s úspornými batériami, suchým pisoárom a splachovaniu s nízkym objemom vody, ďalej nulovú spotrebu pitnej vody pre chladenie a závlahy vďaka zachytávaniu dažďovej vody a jej využitiu pre technológie a zálievku.

Táto budova vďaka všetkým vyššie uvedeným opatreniam vykazuje zníženie ročných nákladov na energie v budove o viac ako 30 % oproti štandardnej budove. Spotreba energie je tu uvažovaná celková, t. j. vrátane predpokladanej spotreby energie v nájomných priestoroch. Prínosom pre majiteľa budovy je teda nielen zníženie poplatkov za energiu pre centrálne systémy, ale vďaka nižšej celkovej spotrebe môže budúci nájomca očakávať aj nižšie náklady na prevádzku kancelárií.

  • Ateliér: Richart Meier & Partners Architects LLP
  • Spolupráce: Aleš Papp, Magdalena Pappová, Milan Vít
  • Země: Česká republika
  • Zodpovědný projektant: CUBOID ARCHITEKTI
  • Stavebník: Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
  • Generální dodavatel: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství
  • Město: Praha
  • Realizace: 2012
  • Užitná plocha: 23 440.00m2
  • Hlavný inžinier projektu: Martin Kovařík – M3M s. r. o.

Klíčová slova:

občanské stavby Milan Vít

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři