Architektura /

Den OK 2008 | #8 | Thomas Winterstetter: Werner Sobek Engineering and design

Přednáškový blok pátého ročníku Dne ocelových konstrukcí zahraničních přednášejících uzavřel Thomas Winterstetter z kanceláře profesora Wernera Sobeka.

Marek Růžička , 11. 6. 2009

 

Kancelář Werner Sobek Engineering působí na celém světě a mimo Berlína má pobočky také ve Frankfurtu, New Yorku, Dubaji a Moskvě. Thomas Winterstetter představil nejprve několik projektů výškových budov, kde mimo vertikální namáhání je brán v potaz zaké vliv větru. Prvním představeným projektem byla dvojčata mrakodrapů Hines Tower na severu Mnichova. Vyšší ze dvou štíhlých věží má výšku 130 metrů a kratší stranu půdorysu širokou pouze 13 metrů. Poměr šířky k výšce je tedy 1:10, což je pro výškovou budovu vysoké číslo. Zdůvodů rychlosti výstavby byla vnitřní nosná konstrukce stavby vyrobena z oceli v kombinaci s betonem. Hlavní ztužující prvky jsou v přízemí vyrobeny z ocelových prvků o síle 80 cm a uzavřeny v ocelových rourách o průměru 1,5 metru. Mezery mezi prvky pak byly vyplněny betonem a získaly tak dvouhodinovou odolnost vůči požáru. Síla přenášená jedním takovým sloupem je 13 000 tun. Styčné plochy u kloubových spojů vertikálních prvků jsou vyrobeny s tolerancí 0,5 mm a mohly být sesazeny jeden na druhý bez nutnosi použití dalších spojovacích prvků. Ztužující diagonály jsou ukotveny vysokopevnostními šrouby, které zabraňují jakýmkoli vzájemným posunům prvků. Ve vyšších patrech jsou rozměry konstrukcí díky menšímu namáhání menší. Další výhodou takovéto kompozitní konstrukce byly celkové rozměry nosných prvků, které by u stavby vysoké 130 metrů v případě betonové konstrukce dosáhly daleko větších rozměrů. Další část přednášky byla věnována problémům zastřešení. Jako příklad byl uveden nedávno dokončený komplex v Ženevě postavený pro společnost Merck Senoro, kde byla realizována otevíratelná plochá skleněná střecha o rozměrech 60 x 20 metrů. Ocelová, kloubově uložená žebra jsou propojena s protizávažím, které usnad'nuje manipulaci s celou střechou. Otevření zajišťují pneumatické písty manipulující s protizávažím. Prezantován byl také vstupní objekt továrny Trumpf v německém Ditzingenz dílny architektonické kanceláře Barkow Leibinger, který je zajímavý 21 metrů vykonzolovanou konstrukcí střechy vytvořené pomocí tenké nerezové voštinové konstrukce (výška 46 cm) z prvků vyřezávaných laserem.   Další část byla věnována zavěšení a fixaci skleněných fasádních systémů od skel vsazených mezi ocelové nebo skeněné sloupy, přes systémy kombinující pevné a lanové prvky do vertikálních nosníků až po minimalistické systémy využívajících ke kotvení fasádních skel pouze předepjatých ocelových lan. Ke každému systém byla uvedena řada zajímavých příkladů včetně nového Lufthansa Aviation Center ve Frankfurtu nad Mohanem a stavby European Investment Bank.   Poslední část přednášky byla nazvána „Special Structures“ a byla věnována konstrukcím přizpůsobeným pro různé atypické účely. Příkladem bylo letiště v Bangkoku, kde elegantní ocelové konstrukce zajišťují kromě nosné funkce i přechod mezi skleněnou a membránovou konstrukcí. V membránové konstrukci je zde ukryta síť ocelových kabelů, které nesou další izolační vrstvu. Dalším uvedeným příkladem bylo pohyblivé zastřešení stadionů z textilních konstrukcí, kde je také jako nosný materiál použita ocel. Prrezentovány byly také dva koncepty membránových konstrukcí, kde byl vzduch z vnitřního prostoru odčerpáván a textilie tak udržovala požadovaný zvrásněný nebo naopak rovný tvar.

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři