Architektura / bytové domy

Do zbytků kamenných zdí vesnických domů zasadilo španělské studio betonovou přístavbu

Kamenné domy, sedlové střechy, výhled na řeku ústící do moře. V přístupu k rekonstrukci rodinného domu v městečku na severozápadním pobřeží Španělska měli architekti fuertes-penedo jasno – respektovat kontext za každou cenu. Jejich práce je tak ukázkou citlivé architektury, která se místní stavební tradice nebojí přeložit do současného slovníku.

Tereza Hůrská , 6. 10. 2022

KONTEXT NA PRVNÍM MÍSTĚ

V původně rybářské vesnici Muros na severozápadě Španělska, které dnes čítá lehce přes 10 tisíc obyvatel, najdeme pozoruhodnou rekonstrukci a dostavbu starých domů, pod níž je podepsáno lokální studio fuertes-penedo. Pod jejich vedením se nepříliš udržovaná kompozice tří hmot proměnila v jednotný celek kombinující současnou architekturu s tradicemi místního stavitelství. 

K zadání se ateliér dostal ve chvíli, kdy se už na objektech jasně podepsal zub času. Soubor plně nefungoval, jeden z objektů chátral a jeho fasáda prorůstala mechem a trávou. Místo však stále dýchalo jedinečnou atmosférou, kterou stálo za to zachovat. Klíč k úspěšné rekonstrukci tak architekti našli v důkladném pochopení zdejšího kontextu. Přiznané kamenné stěny sousedních objektů, jejich jednoduchá typologie a měřítko i okolní přímořská krajina, to vše se otisklo ve výsledném řešení.

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

I přes odvážný koncept návrhu se projekt nese v duchu respektu ke svému okolí. Stávající zdi byly zachovány a očištěny od zeleně a nežádoucích zbytků starých omítek, čímž lépe vynikla jejich kamenná struktura, typická pro zdejší stavitelství. Okna s nevzhlednými bílými rámy nahradily výplně nové, které na sebe zbytečně neupozorňují a při celkovém pohledu na dům působí spíše jako zasklené díry v pevné kamenné hmotě. Fasáda se rozzářila, okna se blýskají – je to stejný pocit, jako když setřete prach z dlouho opomíjené fotky a uvědomíte si, jak vlastně ve skutečnosti vypadá.

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

 

DIALOG NOVÉHO A STARÉHO

Jeden z krajních objektů se nicméně zachránit nepodařilo, ve snaze udržet původní půdorysnou stopu se ale architekti rozhodli jej nahradit novou přístavbou. Do pozůstatků kamenných ruin proto navrhli minimalistickou betonovou stavbu, která ctí měřítko i formu svých sousedů. Stejně jako oni, tak i nový objekt získal sedlovou střechu, stejně jako oni člení její fasádu pouze okna a dveře. Nutno však podotknout, že oproti zachovalým domům jde o okna výrazně větších rozměrů. Nezvykle velké panoramatické okenní otvory ale mají své jasné opodstatnění. Za prvé pomáhají projasnit interiér celého souboru, za druhé pak otevírají dům výhledům na přístav a řeku ústící do moře.

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

 

Se stejným respektem, s jakým autoři pojali betonovou dostavbu, přistoupili i k řešení interiéru. Ten drží původní členění včetně různých výškových úrovní. I zde se pak projevuje přiznaná materialita konstrukcí. Kámen zachovaných stěn doplnily vedle pohledového betonu bílé konstrukce fungující taky jako vestavěný nábytek a dřevo z místních borovic, které v podobě podlah a schodů prostupuje celým vnitřním prostorem. Společně se dřevem nyní sjednocuje interiér také denní světlo, které do útrob domu vpouštějí mimo jiné tři kruhové střešní světlíky připomínající okna v lodích kajutách. Ale tomu se asi není proč divit – vždyť jsme u břehů oceánu ve staré rybářské vesnici.

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

 

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Muros, fuertes-penedo arquitectos © Héctor Santos-Díez

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře". 

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři