Architektura /

E-area: Sembion 1.1.2

Poslední víkend měsíce října otevřelo Centrum pro umění a média v Karlsruhe výstavu Algoritmická revoluce. Mezi množstvím instalací z historie a současnosti digitálního umění lze najít i poslední verzi projektu Sembion od Federica Díaze a skupiny jeho spolupracovníků E-area. Její umístění na výstavě v sousedství osobností současné digitální architektury jako Lynn nebo Asymptote není náhodné. Za počítačovou instalací se skrývá originální přemýšlění o architektuře.

Marek Růžička , 13. 12. 2004

Sembion 1.1.2 je dnes jen software generující trojrozměrné objekty na základě sémantické analýzy textů v angličtině. Používá jednak texty ve vnitřní databázi počítače a jednak texty o architektuře stahované z internetu. V případě výstavy v Karlsruhe je ve vnitřní databázi uložen překlad antologie textů o českém umění a architektuře dvacátého století. Pro syntaktickou analýzu textů využívá Sembion jádro finského softwaru Connexor. Program je připraven i na propojení s Voice Recognition modulem, který je schopen rozpoznat mluvenou řeč a převést ji na text. Sembion 1.1.2 je překladem textu do vícerozměrných objektů vizualizovaných formou tzv. metablobů.

Foto: eArch
Sembion má být připojen na další senzory detekující pohyby a zvuky návštěvníků vypovídající o jejich emocionálním stavu a na senzory detekující podprahové faktory jako radiové vlny, teplotu, vlhkost nebo chemické složení vzduchu. Ze všech těchto faktorů je formován konečný tvar.Jedním z cílů Sembionu je stát se nástrojem pro interaktivní design architektury. Architektura by v tomto případě neměla být generována jen podle objektivních dat získaných v místě budoucí stavby. Architektura vytvářená procesem v počítači by zároveň měla odrážet emoce a intuitivní vjemy člověka - architekta. V praxi by tak návrh mohl vznikat přímo na stavební parcele: senzory snímají data okolí včetně diskuzí a gest zainteresovaných lidí (hráčů), software v reálném čase vytváří možné varianty budoucího objektu.
Foto: eArch
Výsledný tvar je možné zhmotnit metodou SLS (Selective Laser Sintering), kdy spékáním polyamidového prášku laserem vzniká trojrozměrný model. Pro výstavu v Karlsruhe byl model vyroben firmou Syscae v Mladé Boleslavi. Sembion přichází na svět bez doteku lidské ruky.
Foto: eArch
Projekt vzniknul za podpory Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a Vědecko-výzkumného pracoviště AVU. Navazuje na dosavadní snahy skupiny E-area, která se důsledně snaží technologie polidšťovat a prezentovat je přirozeným způsobem tak, aby každý mohl intuitivně a bez technických bariér komunikovat s instalacemi bez ohledu na sofistikovanost jejich softwarů a technologií.(text s použitím autorské zprávy projektu Sembion 1.1.2)

Sembion 1.1.2 (2004)

E-area tým: Federico Díaz /idea; Zsolt Trencsenyi /analýza, návrh, implementace softwaru; Martin Ličko /specialista na software a 3D; Petr Špiller /semantická analýza; Marek Růžička /architekt; David Kořínek /fss.muVe spolupráci s: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU (www.vvp.avu.cz): Jiří Ševčík, Dagmar Svatošová, Eva Krátká, David Kulhánek; Marcela Lopatková a Jan Hajič /Institut formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK (ufal.mff.cuni.cz);Zdeněk Zemánek /SYSCAE=SLS modelů (www.syscae.cz) CONNEXOR / software (www.connexor.com)

Odkazy:

VVP AVU - článek o projektuwww.zkm.dewww.e-area.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři