Architektura /

EUROSTAV 11 | 2011: Budúcnosť je v etike...

Keď si v súčasnosti otvoríme noviny, zapneme televíziu či rozhlas, zo všetkých strán sa na nás valí neuveriteľné množstvo negatívnych správ, ktoré sa nás ale bezprostredne dotýkajú. Stúpajú sociálne nepokoje, zvyšuje sa počet sociálne odkázaných, stúpa počet chudobných, prehlbuje sa rozdiel medzi chudobnými a bohatými, štrajkujú lekári, v štrajkovej pohotovosti sú učitelia.

Darina Lalíková , 6. 12. 2011

Mnohé firmy vrátane firiem pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu krachujú, väčšina má problémy s druhotnou platobnou neschopnosťou, prepúšťajú sa zamestnanci, redukujú sa náklady. Práce v stavebníctve je málo a hoci vyhliadky na koniec tohto roku mali byť už trochu optimistickejšie, nestalo sa tak. Nové predčasné voľby odsúvajú aj plánované investície na neskôr. Treba šetriť verejné financie, treba šetriť súkromné financie, lebo nikto nevie, čo nás čaká. Trhy sú rozkolísané, väčší investori neprichádzajú, lebo rovnako zlá je situácia aj okolo nás.

Toto všetko je realita, ktorá asi neteší nikoho. A aké sú vyhliadky pre budúcnosť? A čo bude rozhodujúce, aby tá budúcnosť bola optimistickejšia?

Nedávno som čítala rozhovor s futurológom Ivanom Klincom. Podľa neho a podľa najväčšieho futurologického projektu z posledného obdobia, ktorý nazvali Milénium, a v ktorom išlo o hľadanie vízie ekonomického systému na najbližších 20 rokov, bude kľúčovým slovom v budúcnosti (v živote aj v podnikaní) slovo etika. Podľa tohto projektu by sa práve etika mala do roku 2030 stať rozhodujúcim prvkom nového ekonomického poriadku. Koncept etickej trhovej ekonomiky je už, podľa Ivana Klinca, popísaný. Ivan Klinec tvrdí, že „...keď sa pozrieme do minulosti, všetci veľkí ekonómovia tvrdili, že práve etika bola nosným princípom ekonomík, ktoré fungovali. Počnúc Adamom Smithom aj neviditeľná voľná ruka trhu mala byť etická. Teraz sa vytvárajú zdola nové modely ekonomického a podnikateľského správania, napríklad také hodnotovo orientované bankovníctvo, rôzne eticky nastavené investície, a naberá to na sile. Máme pred sebou 20 rokov, keď by sa to malo zrealizovať a nežiaduce a nemorálne formy správania by sa mali v ekonomike marginalizovať. Počíta sa aj s tým, že rating firiem sa bude hodnotiť aj z etického hľadiska - ako a kde taká firma pôsobí a ako sa správa...“. Potešila vás takáto vízia? A veríte jej? Veríte, že by sa mohla etika stať pilierom rozvoja európskej a najmä slovenskej ekonomiky? Ja áno...

Slovenský stavebný trh je malý. Tu každý každého (alebo skoro každého) pozná. Kto sa ako na trhu správa, zväčša vieme. Ale vieme aj to, že niektoré firmy sa dostali do problémov práve preto, že chceli byť etické. Asi to naozaj bude chvíľu trvať, kým sa v podnikaní presadí etika, slušnosť, poctivosť, kvalita a najmä vzájomná dôvera. Podnikanie je nevyhnutne založené na dôvere. A dôvera je morálna kategória. Dajme šancu etike, aby pomohla posunúť slovenskú spoločnosť dopredu. Pokúsme sa byť vzorom pre ostatnú Európu, od ktorej sme nielen bytostne závislí, ale sme aj jej srdcom. A ak je srdce zdravé...

Pekné čítanie novembrového Eurostavu praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka

Obsah Eurostav 11/2011

EDITORIAL 8 Budúcnosť je v etike...

STAVBA ROKA 2011 12 Rozhovor s organizátorom súťaže

14 Prehľad ocenených stavieb

16 Rozhovor s predsedom odbornej poroty

OCENENÉ STAVBY 19 Univerzitná knižnica, Nitra

23 Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava

27 Stará radnica a Apponyiho palác, Bratislava

31 PHOENIX ZEPPELIN, Banská Bystrica

35 Protipovodňová ochrana, Bratislava

39 Terminál letiska M. R. Štefánika, Bratislava

45 Hotel Zochova chata, Modra

49 CASSOVAR, Košice

53 Rodinný dom, Záhorská Bystrica

57 Nemocnica KOCH, Bratislava

61 River Park, Bratislava

65 Komplex Hlboká, Bratislava

69 RETRO, Bratislava

73 Signum M & S, Trnava

77 NEOCENENÉ STAVBY

CE.ZA.AR 2011 92 Rozhovor s predsedom poroty CE.ZA.AR 2011

93 Víťazi CE.ZA.AR 2011

94 INFOSERVIS

99 SUMMARY

100 PREHĽAD

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři