Expozice Skrytý středověk ve sklepích zámku Bílovec od studia Opus architekti Foto: Lukáš Pelech
Architektura / občanské stavby

Expozice na zámku Bílovec reflektuje středověkou historii místa

Dominantou města Bílovce je zámek s pozdně barokní podobou. Historie objektu však sahá mnohem dál, konkrétně do druhé poloviny 15. století, kdy na jeho místě stával pozdně gotický hrad. A právě nejstarší historii místa reflektuje expozice Skrytý středověk umístěná v suterénních prostorách zámku.

EARCH.CZ , 18. 5. 2023

Zámek v pozdně barokním stylu v blízkosti Ostravy prochází postupnými úpravami. Iniciuje je jeho majitel, vlastník, město Bílovec, které na jeho opravách spolupracuje například s opavským architektonickým studiem Opus architekti. „Jedná se
o dlouhodobou spolupráci s  městem, s cílem nalezení využití a postupné obnovy zámku,“ říkají architekti.

Martin Materna a Adéla Kudlová z Opus architekti stojí v rámci první etapy rekonstrukce zámku za řešením dnešní podoby gotických sklepních prostor s expozicí Skrytý středověk. Ta prostřednictvím modelů a dalších materiálů prezentuje, jak středověký hrad Bílovec původně vypadal. „Základní myšlenkou návštěvnické trasy je snaha ukázat historickou stavbu a její prostředí jako obsáhlý archiv informací o té části minulosti, ke které se nedochovaly téměř žádné písemné zprávy či ikonografické prameny,“ říká o expozici Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě. Vystaveny jsou v ní i exponáty nalezené při archeologických výzkumech přímo na místě.

„Název expozice Skrytý středověk má v návštěvníkovi evokovat cestu, kterou podstoupí, chce-li odhalit dějiny místa vzdálené několik staletí, která ale do dnešních dnů zanechala otisk v bíloveckém zámku. Koncept architektonického přístupu je dán členitostí, hloubkou prostoru a také historickou stopou stavebních konstrukcí,“ popisují architekt a architektka.

Foto: Opus architekti v rámci první etapy rekonstrukce zámku za řešením dnešní podoby gotických sklepních prostor s expozicí Skrytý středověk

Když do expozice vstoupíte, ocitnete se v nejvyšším bodě suterénu, postupně pak budete klesat hlouběji, až nakonec vystoupáte zpět na zámeckém nádvoří. Kamenné zdivo se v gotických sklepích projevuje ve své autentické materiálové podobě, místy ho pak střídají bíle omítnuté novější části. Trasu expozice ve sklepích vytyčují současné vstupy – například kovová schodiště nebo betonové podlahy.

„Navržená expozice minimalizuje intervence v cenném interiéru sklepení, naopak zvolené materiály, barevnost a technologie mají za úkol akcentovat cenné stavební a jiné prvky. Hlavním interaktivním prvkem expozice je světlo, které může návštěvník částečně ovládat a hledat tak ony architektonické relikty dřívějších stavebních etap,“ říkají Martin Materna a Adéla Kudlová.

Foto: „Navržená expozice minimalizuje intervence v cenném interiéru sklepení, naopak zvolené materiály, barevnost a technologie mají za úkol akcentovat cenné stavební a jiné prvky," říkají architekti

Rekonstrukce gotických sklepů s expozicí se v roce 2021 stala Památkou roku Moravskoslezského kraje. Její podobu pozitivně hodnotí také památkáři. „Způsob využití výsledků archeologických a památkových výzkumů pro prezentaci historického objektu a zpřístupnění architektonicky cenných prostor může být následováníhodným příkladem. Moderně, avšak minimalisticky a citlivě pojatá expozice představuje v působivém historickém prostředí fenomén městských hradů a díky cizojazyčným návštěvnickým textům je srozumitelná i zahraničním návštěvníkům moravsko-slezského pomezí,“ uvádí ÚOP Národního památkového ústavu v Ostravě. Čestné uznání pak realizace získala v ceně Grand Prix Architektů 2022.

  • Autoři: Martin Materna, Adéla Kudlová
  • Ateliér: opus architekti
  • Spolupráce: František Kolář, Adam Weczerek, Ivan Berger, Petra Kaniová
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Bílovec
  • Investor: Město Bílovec

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři