Architektura /

Galerie lidské tvořivosti / The gallery of human creativity

Snad každý se kromě své práce občas zabývá i tím, co ji přesahuje. Zaměřme se tedy na vizi dvou členů ateliéru de.fakto, jíž je projekt Galerie lidské tvořivosti na holešovickém nábřeží. de.fakto není z těch, které by bylo třeba dlouze představovat. Za sebou mají mnoho realizací, provozují obchody s nábytkem, a to jak vlastním tak i od firem, které zastupují. Ale věnujme se nyní již zmíněnému projektu.

David Ešner , 10. 5. 2004

Architekti Martin Sladký a Petr Marek vytvářeli projekt kulturních staveb Galerie lidské tvořivosti s cílem zajistit Praze místo pro prezentace současných aktivit z oblasti umění a kultury. Dle jejich názoru žádné takové Praha nemá, protože stávající budovy Národní galerie ani jiných institucí svými rozměry a vybavením neposkytují možnost k pořádání akcí velkých měřítek či instalaci rozsáhlých výstav. Pro představu uveďme zahraniční příklady jako londýnská Tate Gallery či pařížské Centre Pompidou, jenž disponují obrovskými prostory. To, co je v jiných metropolích běžnou záležitostí, se v Praze stává vzhledem k omezeným prostorovým možnostem něčím neobvyklým. Toto je šance, jak zbavit Prahu pout získaných absencí adekvátních prostor pro realizaci soudobých kulturních aktivit.V prostoru by se měly odehrávat akce naplňující turisty i domorodce pocitem děje a tento zážitek si spojí právě s Prahou. Stavba se svým ztvárněním stává reklamou a poutačem nejen na sebe samu ale i na Prahu. Měla by být dalším pražským logem vedle již poněkud zprofanované siluety pražského hradu. Tuto váhu jí samozřejmě také musí dát náplň kvalitních akcí konaných v prostorách Galerie.vazby na okolí/ souvislostiKarlínskou ulici Thámova a Komunardů v Holešovicích má dle územního plánu spojit automobilový most, čímž vzroste atraktivita tržnice i lokality pro uvažovanou Galerii. Od vstupu do Holešovické tržnice přes Štvanici až na Rohanský ostrov – nové srdce Karlína – povede lávka pro pěší, takže území bude po stránce komunikační zcela zabezpečeno. Galerie a s ní celá část Holešovic bude jakousi protiváhou rozvojovým aktivitám na Rohanském ostrově v Karlíně.Jedním z cílů bylo prostor mezi řekou a stavbou uvolnit od dopravy a vytvořit zónu klidu a odpočinku, zatímco územní plán počítá s popravou podél nábřeží. I v takovýchto drobnostech mají podobné projekty velkou cenu, jelikož poněkud technokratický územní plán se málokdy dokáže podívat s nadhledem. ztvárněníStavba má hned několik tváří a dala by se nazvat opravdu multimediální.Do urbanizované části Holešovic nastavuje svislé skleněné fasády, dalo by se říci klasické, i když to je pro tuto stavbu opravdu nevhodné označení. K řece budova nastavuje vlnu střechy, svažující se od ulic až k ní. Poté přechází plovoucími objekty až přímo na řeku, čímž vzniká propojení přírodního živlu s městem.zoom/ vrstevnatostMíra detailu a zajímavosti komplexu zajišťuje hned několik prvků. Sama stavba je viditelná z mnoha míst, zmiňme jen Žižkovský památník, Pražský hrad, ostrov Štvanice, Rohanský ostrov a další místa. Dalším výjimečným prvkem se stane šroubovice kavárny rotující a posouvající se plavouce na eliptických bazéncích. Osvětlena sluncem či světly odráží jejich paprsky a vrhá odlesky na hladinu a na Galerii rozehrává dynamicky fasádu i řeku.Fasády medializují obrovské LCD panely – externí galerie – na nichž se objevují ukázky rozličných děl zprostředkovávající kulturu lidem v ulicích. Další menší panely přinášejí umění do ulic pro pozorovatele z menší vzdálenosti od fasád. Při pohybu těsně u fasády může chodec pozorovat horizontální akvárium s bezstarostně plavoucími rybkami, další argument proč nejít do práce, ale navštívit raději novou výstavu.prague fashion days 2004V roce 2003 Národní galerie nechala zrekonstruovat do této doby veřejnosti nepřístupné, podzemní prostory Veletržního paláce o rozloze 1200 m². Tento originální, syrově industriální prostor je v dokonalém souladu se záměrem a koncepcí programu Prague Fashion Days. Prostor nabízí 300 m² pro bar a prezentaci Galerie lidské tvořivosti. Vůdčí myšlenkou řešení dekorace prostoru bylo vytvoření virtuální Galerie lidské tvořivosti pro navození dojmu, že se celý program odehrává přímo zde. V prostoru byl speciální multimediální projekcí simulován interiér a exteriér této galerie, čímž se vytvořil originální efekt pro vnímání návštěvníků. Prague Fashion Days 2004 ve dnech 22. až 24. dubna 2004 byla první akcí, kterou ve svých – prozatím virtuálních – prostorách Galerie lidské tvořivosti hostila, a také první příležitostí projekt představit široké veřejnosti.www.defakto.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři