Architektura /

Hotel Karlov

Hotel Karlov v Benešově u Prahy stojí přímo v centru města, nedaleko náměstí T. G. Masaryka na okraji památkově chráněného území Karlov, osídleného již v 11. století. V polovině 13. století byl na západní straně ostrohu založen minoritský klášter, který byl pobořen během husitských válek. Z původního kláštera je zachováno jen torzo ostění dvou oken kostela, které připomíná historickou paměť místa. Význam Karlova, dnes stanovený i památkovou ochranou celého území, spočívá v jeho specifické atmosféře dané zachováním původního charakteru a drobného měřítka zástavby a různorodosti formy i měřítka staveb.

Časopis Architekt , 21. 1. 2009

HOTEL KARLOV BENEŠOV U PRAHY LÁBUS AA, ATELIÉR K2/ LADISLAV LÁBUS, JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA

Vývoj a koncepce projektu V roce 2004 nás oslovil pan Antonín Stibůrek, který zakoupil dva opuštěné a zdevastované domky č.p. 97 a č.p. 1070, situované přímo na pohledově exponovaném severozápadním ostrohu Karlova, abychom je renovovali na funkci kavárny a knižního klubu. K domkům patřila vyvýšená zahrádka na jižní straně pozemku, pro kterou neměl investor uplatnění. Nabídli jsme, že zde zkusíme navrhnout další objekt, a on zadal program pro bytový dům. Pozemek byl poměrně kapacitní, ale nedovedli jsme si představit, že bychom ho zastavěli jednou velkou hmotou. Proto jsme navrhli nestavět bytový dům, ale drobné domkářské prostředí doplnit třemi menšími objekty o velikosti malých rodinných domů s provozovnami služeb v přízemí. Projekt se investorovi líbil a díky udržení kontextu s drobným měřítkem čtvrti byl podpořen i kladným stanoviskem památkářů.   Následně však investor na základě nezájmu klientů o takto specificky pojatou formu rodinného bydlení v centru města dospěl k rozhodnutí nestavět byty, ale změnit projekt na penzion. Velmi dlouho jsme se trápili s úpravou projektu podle nového zadání a nakonec jsme zjistili, že nejsme schopni nalézt vhodnější, památkáři akceptovatelné řešení než rozvržení hotelového provozu do tří nových objemů, původně navržených pro rodinné domy, spojených pod povrchem hotelovou halou. Všechny ostatní verze ztrácely půvab a měřítko komorní usedlosti. Identita jednotlivých částí celku se rozpouštěla v anonymitě hotelových provozů. Při projednávání projektu pro stavební povolení byl investor nucen zakoupit od souseda další objekt č.p. 13 s dvěma malými dvorky a návrh jsme museli znova adaptovat na nové zadání. Rozšířením stavby jižním směrem vznikly další tři pokoje v rekonstruovaném objektu a čtyři pokoje v novostavbě. Hotel má celkem 28 dvoulůžkových pokojů. Je to dispozičně velice složité, neortogonální prostředí, cesta je přirozeně strukturována jako v rostlém městě.   Řešení stavby a interiérů Rekonverze tří původních domků a s ohledem na okolní prostředí řešená dostavba tří nových objektů s funkcí hotelu a provozně samostatné restaurace s vinárnou přispěly k oživení nejen stavby, ale i jejího okolí. Díky navržené drobné hmotové skladbě hotelu Karlov, vytvářející výrazně členitou siluetu, získal střed města Benešova novou dominantu, která zapadá do kontextu lokality. Hotel vdechl místu nový život.   U stávajících domů jsme se snažili uchovat nenahraditelnou autenticitu původních staveb, která spoluvytváří hodnotu místa. V jižní části pozemku vznikly tři nové domy, odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Chtěli jsme, aby si nové a staré částí komplexu hotelu nekonkurovaly, ale přirozeně se navzájem doplňovaly. Hledali jsme nekonfliktní způsob odlišení rekonstruovaných a nových objektů. Novostavby převzaly pouze tradiční tvarosloví sedlových střech, jinak jsou řešeny současnými výrazovými prostředky. Rozdíly jsou zastřeny použitím jednotného přirozeného odstínu omítek. Začlenění novostaveb do okolního prostředí pomáhá i zachování stávajících vzrostlých stromů.   Dispozice i hmoty domů jsou vědomě tvarovány přirozeně a měkce, bez pravých úhlů, ale ne s cílem tvorby efektních tvarů, ale s ohledem na plynulý provoz a s respektem k prostředí okolní nahodilé zástavby. Prostory hotelu se vyznačují komorním měřítkem a různorodostí, která napomáhá dobré orientaci v jinak členité formě staveb.   Všechny nové domy jsou orientovány štítem na sever, směrem do údolí. Západně a východně orientované boční fasády dávají všem pokojům ideální podmínky osvětlení a oslunění i zajímavé výhledy při zachování dostatečné míry intimity. Část pokojů je orientována na jih, s výhledy na blízkou zvonici nebo zbytky gotického kostela. Součástí pokojů na úrovni vnitřních dvorků jsou malé předzahrádky oddělené vegetací. Pokoje ve vyšších podlažích mají společné předzahrádky přístupné ze schodišť. Návrhem stavby i interiérů jsme se snažili navodit v hotelech obvykle postrádaný pocit ztotožnění se s místem, konkrétním obývaným domem i svým pokojem. Přispívá k tomu rozdrobenost provozu do tří nových objektů A, B a C a tří opravených původních domů D a E, včetně rohového objektu restaurace s vinárnou, navzájem propojených v přízemí a v podzemí. I v novostavbách má téměř každý pokoj individuálně řešené proporce a dispozici.   Každý pokoj má specifický tvar i charakter, ty v historických objektech jsou vybaveny stylovými repasovanými skříněmi a stoly, v nové části je navržen atypický interiér.   Specifickým prvkem stavby je používání materiálů v přírodní povrchové úpravě, neopatřených nátěry a výmalbou zakrývajícími povrch. Možná právě díky tomu se nové části a prvky tak bezproblémově a samozřejmě prolínají a komunikují se starými. Sledování komunikace stavby se svým okolím i provozu hotelu se svou klientelou patří k základním prioritám autorského týmu projektu. Snažíme se dělat architekturu, která je přijímaná, pochopitelná, vstřícná a snadno vstřebávaná. Hledání lidského rozměru v současné architektuře nás všechny zajímá jako životní téma a de facto tomu podřizujeme vše.

 

Psáno pro Architekt 01 | 2009

Foto: eArch

Urbanismus a jeho výuka / text Jan Jehlík | Hotel Karlov / Lábus AA,  Ateliér K2 / připravili Hana Vinšová a Michal Janata / Žánrový luxus a konec podvojnosti, recenze / Michal Janata | Akademické náměstí v Brně | Rozhovor s Jiřím Musilem / Krize a naděje urbanity / připravil Michal Janata | Rodinný dům ve Svinařích / Sabina Měšťanová, Jaroslav Zima / D3A | Rodinný dům v Lysolajích / Karel Thér | Lávka přes Svratku / Jiří Stráský / SHP, Václav Hlaváček / Studio ACHT | Univerzální velkoprostorová učebna FSV ČVUT Praha / Jiří Smolík, Zdeněk Rychtařík / Vyšehrad atelier | Výuka základů architektonického navrhování / text Eva Fantová | 36 hodin v Čándigarhu / Adam Gebrian | Fresh juice bar, Praha / Casua | Strategie měst 19. století / text Michal Janata | Loňský rok v architektuře studie | Dostavba domu umění v Ostravě / Veronika Medková | Nový domov 2008 | Ohlédnutí 74 Jörn Utzon / text Josef Horný | Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století / Petr Kratochvíl | Místo pro kabelku – Zaha Hadid / text Eva Heyd | Nové objevy sepulkrální architektury Vladimíra Fultnera / text Marcel Pencák | Výsostný urbanismus Antonína Engela / text Petr Krajči | Salon architektů a inženýrů pojedenácté | Jaké jsou možnosti využívání českých klášterů? / text Eva Wagnerová

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři