Ateliér VAS postavil v historické části Litomyšle nový supermarket Lidl Foto: Ateliér VAS
Architektura / občanské stavby

I supermarket by měl mít úroveň. V Litomyšli postavili Lidl se zelenou střechou, který nehyzdí své okolí

V Litomyšli vznikl nový supermarket, který se už na první pohled na hony liší od ostatních obchodů stejného řetězce v republice. Nacházíme se totiž v Litomyšli, kde architekturu berou vážně.

EARCH.CZ , 24. 2. 2023

Že Litomyšl dlouhodobě patří mezi města s nejlepší soudobou architekturou, není žádné tajemství. Důvodem je to, že představitelé Litomyšle nenechávají náhodě podobu nových budov, ani úprav veřejného prostoru. Co by jinde řešili standardizovanou cestou, to v Litomyšli zadávají schopným architektům a architektkám.

Nejlepším důkazem jsou dva supermarkety. Už v roce 2007 tady postavili supermarket Billa, jehož podobu určili architekti z brněnského studia RAW. Aby město výstavbu supermarketu povolilo, musí investor předložit kvalitní architektonický návrh – typizované a anonymní stavby v Litomyšli zkrátka nechtějí. Když můžou mít kultivované supermarkety v zahraničí, proč by to nešlo i u nás?

Proto byla uspořádána vyzvaná architektonická soutěž také pro zpracování vnější podoby a okolí nového objektu řetězce Lidl, který loni vyrostl v historické části Pernštýn vedle památkově chráněné barokní sýpky – ta však na svou záchranu a nové využijí stále čeká. Vítězný návrh od studia VAS se tak soustředil na kompoziční a materiálové pojetí fasády a kvalitní řešení parteru.

Foto: Vstupní markýzu doplňuje rastr dřevěných lamel, které slouží jako slunolam prosklené fasády

„Původní dlouhá typová fasáda byla rozdělena výraznou krytou markýzou na vstupní část a vizuálně potlačenou zbývající část k sýpce. Samostatným prvkem je zásobovací trakt, který je designově sjednocený se vstupní částí. Vstupní markýza umožňující krytý přístup návštěvníků od parkovišť je opláštěná charakteristickými dřevěnými lamelami, které slouží jako slunolam prosklené fasády a pohledová clona nákupních vozíků a kolostavů,“ představují svůj návrh architekti.

Lamely využili autoři také v případě paravanu clonícího zásobovací rampu a odpadové hospodářství na druhé straně objektu. Zbývající části fasády supermarketu pak získaly světlou omítku s jemnou horizontální profilací v horních částech. Kolem stavby bylo vysázeno také stromořadí. Směrem k říčce Loučné pak mají stavbu pokrýt popínavé rostliny.

Foto: Objekt vyrostl v historické části Pernštýn vedle památkově chráněné barokní sýpky

„Výškové uspořádání objemů nepřevyšuje úroveň okapové římsy sýpky. Střecha objektu je kryta vegetačním souvrstvím a nad vstupní částí jsou umístěny fotovoltaické panely,“ uvádí architekti.

Důležitou součástí projektu byly také úpravy okolí supermarketu, na které se obvykle zcela zapomíná. Architekti na něm spolupracovali s ateliérem zahradní architektury Partero. „Koncepce parteru je orientována na vytvoření důstojného obytného předprostoru sýpky i prodejny a kultivovaného řešení parkovacích ploch. Důraz byl kladen na zapojení vegetace a nakládání s dešťovými vodami (vsakovací dlažba parkovacích stání, vsakovací průlehy, štěrkové dešťové záhony),“ uvádí ateliér VAS.

  • Autoři: Tomáš Harom, Vojtěch Bis, Ondřej Chudý, Zdeněk Hromádka
  • Ateliér: Ateliér VAS
  • Spolupráce: Ateliér PARTERO
  • Země: Česká republika
  • Město: Litomyšl
  • Adresa:: Sokolovská 167, 570 01 Litomyšl
  • Investor: Lidl Česká republika v.o.s.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři