Architektura /

INDUSTRIALife – uhlí, ocel, život

Někdejší významné průmyslové regiony Evropy v posledních letech více či méně utlumily svou industriální činnost. Následkem jsou opuštěné tovární budovy, brownfields, nezaměstnanost obyvatel a jiné, s tím související pozitivní i negativní jevy.

EARCH.CZ , 28. 1. 2009

Výstava mapující tyto jevy se představí v červnu 2009 v Ostravě. Projekt INDUSTRIALife je zaměřen na zkoumání bývalých i současných průmyslových oblastí jako míst k životu v informačním věku 21.století. Má odrážet výpovědi zde žijících obyvatel, hodnotit změny (urbanistické, demografické), výsledné údaje komparovat s podobnými regiony v zahraničí. Zahrnuje spolupráci odborníků z oborů kunsthistorie, sociologie a architektury, ale i umělců, zejména pak fotografů. V první etapě projektu, která nyní probíhá, sociolog vypracovává konkrétní metodiku sociologického průzkumu, který bude mít spíše ilustrativní charakter a spíše kvantitativní formu. Tyto výsledky budou doplněny emotivně silnými fotografiemi. V následujících fázích pracovní tým vyjede do zahraničních lokalit, kde bude postupovat obdobným způsobem. Autorem koncepce sociologického výzkumu je Mgr.Marcel Mečiar, PhD. z PdF OU a odborným konzultantem týmu fotografů je Mgr.Jiří Siostrzonek, PhD. z FPF SLU. Výstupem projektu bude putovní výstava s premiérou v Ostravě, také série odborných přednášek tématicky zaměřených s ohledem na specifika daného regionu. Partnery projektu je Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze, projekt Evropské město, mediálními partnery jsou magazín eArchitekt a magazín ArtAlk. Projekt je realizován pod záštitou Mgr.Lubomíra Pospíšila, náměstka primátora Statutárního města Ostravy.

Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři