Architektura /

INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ / THE ARCHITECTURE OF CONVERSION

Galerie Architektury Brno ve spolupráci s Galerií Jaroslava Fragnera v Praze představuje výstavu úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití pod názvem INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE: ARCHITEKTURA KONVERZÍ /THE ARCHITECTURE OF CONVERSION, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, vedeného Benjaminem Fragnerem.

EARCH.CZ , 23. 7. 2015

Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, rezonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře.

Industriální topografie / Architektura konverzí 2005 -2015

Benjamin Fragner - Vladislava Valchářová

Výstava navazuje na sérii akcí, setkání a aktivit organizovaných při příležitosti mezinárodních bienále Industriální stopy a je pokračováním úspěšného projektu mapujícího konverze na našem území, uvádí výstavu ředitel Galerie Architektury Gabriel Kurtis. Projekt představí nejlepší, nejvíce ceněné, vyhraněné, uznávané i alternativní příklady realizací v České republice za uplynulých deset let. Nejde však jen o stavby, ale i o autory projektů, společenský kontext, překážky i výzvy, s nimiž bylo nutné se vypořádat. Jedná se o výběr více než třiceti příkladů nového využití opuštěných průmyslových staveb a areálů, podrobně představen na výstavních panelech (historický i současný stav), doplněn příklady ze zahraničí. Koncepčně je výstava s názvem Architektura konverzí rozdělena do pěti tematických bloků podle nové funkce, kterou nabyly, motivů, které vedly ke změně. „Výstava reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb a svou formou má oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost“ konstatuje Gabriel Kurtis.

Realizace, které byly do bilančního projektu Architektura konverzí zahrnuty, musely splnit náročná kritéria ve vztahu k odkazu původního využití a hodnoty. Projekty kurátorský tým pro potřeby výstavy rozdělil dle nově definované funkce: od staveb užitkových (kanceláře, sklady) či komerčních (obchody, restaurace), přes rezidenční (byty, hotely), po veřejně přístupné (muzea, knihovny) a přechodné, jež jsou zpřístupněny dočasně nebo jsou využívány pro tzv. iniciační projekty, nezřídka spojené s kulturou a dalšími tvůrčími obory.

Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí projektu Industriální topografie a navazuje na ní stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha není pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Výstava bude zahájena za osobní účasti kurátora výstavy Benjamina Fragnera ve čtvrtek 30. července 2015 v 18.00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno a bude otevřena denně od 10.00 do 18.00 hodin do 28. srpna 2015. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 23. 7. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři