Architektura / občanské stavby

Jihočeská statická kancelář vyprojektovala hotelový komplex v Chorvatsku pomocí BIM

Právě vznikající hotelový komplex u chorvatské Opatije nijak nevybočuje z typické zástavby přímořských hotelů v této oblasti. Díky složitým základovým poměrům a potřebě komplexního řešení použitých konstrukcí a technologií však bylo nutné použít nejmodernější přístupy 3D modelování jak při projektu, tak při následné výstavbě.

Karolína Řeháčková , 19. 9. 2019

Dispozice hotelového komplexu

Projekt hotelového komplexu je situován na svažitém terénu klesajícím k Jadranskému moři nedaleko města Opatija v Chorvatsku. Komplex se skládá z hlavní hotelové části a čtyř vilových objektů. Samostatný objekt pak tvoří venkovní bazén, který je propojen s ostatními částmi komplexu pomocí výtahu a schodiště, které současně umožňuje pohodlný přístup z hotelu až na úroveň moře.

Objekt hotelu má čtyři podzemní a šest nadzemních podlaží. V nejnižším podlaží budou moci hosté využít fitness, o patro výš pak autor navrhl wellnes s příslušným technickým zázemím a parking. Další parkovací plochy nalezneme ve druhém podzemním podlaží, kde je dále umístěn krytý bazén a komerční prostory parkingu. První podzemní podlaží je věnované gastronomické části komplexu s restaurací, kuchyní a salonky. Hoteloví hosté vstupují do hotelu skrze lobby s recepcí v úrovni prvního nadzemního podlaží. Další čtyři patra pak slouží ryze ubytovací funkci s celkovou kapacitou 132 pokojů. V posledním podlaží nalezneme vedle hotelové části také restauraci se střešní terasou.

Čtyři vily, které doplňují hlavní budovu hotelu, mají různé půdorysy o dvou až třech podlažích, dvě vily kopírují svažitý terén a jsou hmotově řešeny s terasovitě ustupujícími podlažími. Celkově vily nabízí ubytování v 63 apartmánech.

Hotel Costabella / vilová část komplexuFoto: eArch

Složité základové poměry a konstrukční řešení

Konstrukční část projektu včetně statické části řešila Statika – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. První oříšek pro projektový tým představovalo vyřešení založení stavby ve složitých základových podmínkách, které spočívalo v návrhu základů jednotlivých objektů na skalním a poloskalním podloží s různým stupněm zvětrání. Při výpočtech a modelech bylo rovněž nutné zohlednit seismicitu v lokalitě stavby. K dokonalé simulaci dané situaci sloužily projektovému týmu navíc pomocné výpočty na pružném podloží s modulem Soilin.

Základy objektů byly na základě výpočtů a modelů navrženy jako plošné, na základových deskách a pasech. Většinu nosných konstrukcí navrhli autoři projektové části v podobě monolitického železobetonu, menší části pak byly provedeny buď ve formě železobetonových prefabrikátů nebo z ocelových prvků.

3D model jako efektivní projekční nástroj

Zpracování 3D modelu jednotlivých objektů a výkresové dokumentace ve stupni prováděcí dokumentace včetně podrobného rozkreslení výztuže řešili projektanti v rámci programu Allplan Engineering. Výpočty pak byly prováděny v programu SCIA Engineer.

Program Allplan umožnil 3D modelování jednotlivých objektů, generování výkresů tvarů včetně řezů a následně dopracování výkresů výztuže včetně jejich podrobného rozkreslení a příslušných výkazů. V porovnání se 2D projektováním je zde výhodou přehlednější orientace ve tvarově složitých objektech či snadné vytváření řezů. Další nespornou výhodou je, že všechny úpravy a změny se projeví v celém modelu i jednotlivých výkresech, což eliminuje možné kolize a zefektivňuje tvůrčí proces celého týmu.

Hotel Costabella / 3D statický modelFoto: eArch

Sdílení informací díky modulu Allplan Share a BIM Plus

Modul Allplan Share využil projekční tým pro souběžnou práci více projektantů na jednotlivých objektech, čímž došlo k urychlení projekčního procesu a včasnějšímu odhalení možných kolizních bodů. Ke komunikaci se stavebními projektanty a zástupci investora využívali projektanti modul BIM Plus, který se osvědčil jako vhodný nástroj pro lepší orientaci a koordinaci v prostorově složitých částech objektů.

Provádění statických výpočtů pomocí software SCIA Engineer a následné modelování a vyztužování v programu Allplan Engineering spolu s rozsahem a složitostí projektu přineslo projekčnímu týmu Jihočeské stavebně konstrukční kanceláře řadu cenných zkušeností, které úspěšně uplatňuje ve svých dalších projektech.

Foto: eArch

Tento článek vznikl za podpory společnosti Allplan.

Společnost ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM) a již více než 50 let udává směr v digitalizaci stavebnictví. Společnost nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspiruje své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group. Více než 400 spolupracovníků na celém světě vytváří s nadšením úspěšný příběh.

  • Autoři: Vladi Bralič
  • Země: Chorvatsko
  • Zodpovědný projektant: Atelier EIS.CZ s.r.o
  • Město: Opatija
  • Datum projektu: 2017
  • Realizace: 2019

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři