Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Kde Pražané mohou trávit volný čas?

Na bruslích či na kole, s dětmi či na rande, posedět i protáhnout si těla můžete v parku Ladronka – oceněný projekt v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba letošního Grand Prix architektů 2011. Pokud preferujete aktivitu ve smyslu pohybů myší, můžete se na Landronku podrobně podívat v tomto článku.

EARCH.CZ , 26. 5. 2011

Autorská zpráva Šafer Hájek Architekti

Areál volného času Ladronka se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem. První etapa byla dokončena v roce 2006 a druhá etapa v červenci 2010. Usedlost Ladronka se stala centrem služeb a zázemím pro tyto volnočasové aktivity. Areál volného času Ladronka je spojen s obchodním centrem KC Vypich a dále podchodem pod Bělohorskou s Oborou Hvězda. Na straně východní nabízí pokračování do Kinského zahrady a na Petřín. Realizace podchodu pod Kukulovou ulicí umožnila rozšíření areálu volného času Ladronka až k centru KC Vypich, kde je umístěno cca 300 parkovacích míst pro areál volného času. Podchod je navržen jako betonová skořápka oblých tvarů s povrchem z pohledového betonu, která je zasazena do přírodních zelených svahů. Skořápka podchodu se v příčném řezu plynule rozevírá a rozšiřuje směrem nahoru šikmou stěnou, která obloukem přechází do křivky stropu. Tento nahoru se rozšiřující tvar pochodu umožňuje volný pohyb těla bruslaře při využití celé půdorysné plochy podchodu. Efekt oblého tvaru je podpořen použitím zemních svítidel, které vrhají na stěny a část stropu podchodu světelné kužele v pravidelném rastru cca 3m.

Poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku se nachází na území Prahy. V území nového Areálu volného času Ladronka se nachází jedna kaple, dnes již rekonstruovaná. Poutní cesta je zde částečně rekonstruována v původní stopě, částečně navržena v nové stopě s novou stromovou alejí.

 

Vyhlídka

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího třešňového sadu a úrovní pláně areálu volného času Ladronka je cca 6metrů. Tento výškový rozdíl je využit pro vyhlídkovou plošinu, která nabízí výhledy směrem k usedlosti Ladronka, novým hřištím a na stávající sad. Vlastní vyhlídková plošina je navržena jako ocelový rám s nášlapnou vrstvou z prken z exotického dřeva. Tento ocelový rám se „vznáší“ cca jeden metr nad skalním zlomem a cca šest metrů nad úrovní třešňového sadu. Zhruba dvě třetiny rámu / plošiny jsou podepřeny nad mírně klesající horní části skalního zlomu, zbylá třetina je vykonzolovaná před bod zlomu a vypíná se nad plochu stávajícího sadu pod spodní hranou zlomu. Z jednoho bodu- konce piloty zapuštěnén v útesu zde vedou diagonálně vzhůru dva ocelové profily, které podpírají rohy plošiny.

Hřiště

Výškový rozdíl v místě skalního zlomu je také využit k terénním úpravám, které umožnily umístění hřišť pro plážový volejbal a fotbal v úrovni stávajícího sadu a zároveň umístění několika stupňovitých lavic k sezení ve spodní části svahu západně od usedlosti Ladronka. Stupně pro sezení podél svahu pod západní terasou usedlosti Ladronka v maximální míře využívají profil stávajícího svahu. Vlastní stupně ve svahu jsou tvořeny z gabionových košů vyplněných kamenivem a úzkou průběžnou lavicí z exotického dřeva na sezení. Vlastní hřiště pro plážový volejbal a fotbal jsou umístěna tak, aby nevyvolala kácení stávajících ovocných stromů sadu. Mezi hřišti jsou navrženy přístupové cesty jako rošty z prken z exotického dřeva, které jsou se svou podpůrnou konstrukcí vloženy přímo do kačírku. Místa pro sezení jsou přístupny pomocí kovových schodů. Kamenné schody spojují areál hřišť se západní terasou usedlosti Ladronka , kde se podává občerstvení.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři