Architektura /

Konference: Architektura ve službách motorismu

Setkání usiluje o "otevření" dosud opomíjeného tématu specifického stavebního dědictví, a propojení aktivit odborné veřejnosti a motoristických nadšenců.

Petr Vorlík , 4. 5. 2012

anotace

Automobilismus v první polovině dvacátého století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Odborná konference bude sledovat jejich zrod a raný vývoj - roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, charakter výroby a distribuce vozu, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu. Setkání usiluje o "otevření" dosud opomíjeného tématu specifického stavebního dědictví, a propojení aktivit odborné veřejnosti a motoristických nadšenců...

pořadatel

▪ Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze (v rámci projektu Industriální topografie NAKI DF 11 P01 OVV 016) ▪ Národní památkový ústav ÚOP v Liberci (v rámci projektu Zámecký autopark - motorismus a šlechta v českých zemích NAKI DF11P01OVV026) ▪ Muzeum východních Čech v Hradci Králové ▪ Severočeské muzeum v Liberci

kontakt

▪ Petr Vorlík, 224 356 354, vorlik@fa.cvut.cz ▪ Jiří Křížek, 485 246 106, jiri.krizek@muzeumlb.cz

informace

vcpd.cvut.czwww.npu.czwww.muzeumlb.cz

přihlášky

Vyplněnou přihlášku účasti spolu s případnou přihláškou příspěvku (najdete na konci článku v přílohách) zašlete do 15. 6. 2012 elektronicky na e-mail vorlik@fa.cvut.cz a poštou na adresu: Petr Vorlík, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 16634 Praha 6.

předběžný program

20. září 2012, Muzeum východních Čech v Hradci Králové ▪ konference (úvod; výroba, distribuce a služby; veřejný prostor, město a krajina; poválečné ozvěny; současné osudy) ▪ komentovaná prohlídka tematické minivýstavy ▪ společenský večer

21. září 2012, Hradec Králové ▪ prohlídka motoristických a technických staveb (např.: Palace garage, čerpací stanice v Kuklenách a Plotišti nad Labem, Koželužna a automobilka KAN, Labská elektrárna Hučák ad.)

22. září 2012, Liberec ▪ projížďka přihlášených zájemců (max. 30 osob) v historických vozech po motoristických stavbách (např.: Autohaus Antona Eisenkolba, Grandgarage City, Vila Theodora Liebiga ad.) ▪ závěrečné setkání v Severočeském muzeu v Liberci

Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři