Architektura /

konference Meziválečná průmyslová architektura v Československu, 11. a 12. října 2004

Dne 11. října se konala v působivé, komorní atmosféře konírny Nostického paláce na Malé Straně konference zaměřená na meziválečnou průmyslovou architekturu v Československu. Navštívila ji více než stovka posluchačů, převážně zaměstnanců Národního památkového ústavu a Magistrátu. Milým překvapením byl i nečekaný zájem studentů. Vyzvané, úzce tematicky vymezené přednášky byly uvedeny do širšího kontextu výstavou posterů VCPD, mapující vybrané průmyslové objekty a areály z let 1914 - 1945.

Petr Vorlík , 19. 10. 2004

Teoretická část konference byla doplněna 12. října exkurzí. Autentické prostředí meziválečné architektury, slunečné podzimní počasí, neformální atmosféra a stylový oběd v závodní jídelně elektrárny ESSO přispěly k příjemnému završení celé dvoudenní konference.Konferenci připravilo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Fakultou architektury ČVUT v Praze. Prostory sálu poskytlo Ministerstvo kultury České republiky.Postery budou na jaře příštího roku prezentovány i v rámci stavebního veletrhu v Brně a v jednání je také výstava v atriu FS a FA ČVUT. Příspěvky účastníků konference budou publikovány ve sborníku, jehož součástí bude i přehled významných průmyslových objektů meziválečného období, k nimž ve VCPD vznikly úvodní pasporty. Sborník bude obsahovat i soupis dobové literatury a vstupní rešerše.Vyzvané přednášky:Petr Urlich - Architektura průmyslových a inženýrských staveb v mezinárodním kontextu.Oldřich Ševčík - České země v éře první republiky - aspirace, výsledky, selhání. Nové pohledy české historiografie na Československo.Marcela Efmertová - Hospodářský kontext, elektrifikace.Ladislava Horňáková - Baťovská architektura.Ladislav Lábus - Možnosti konverze meziválečné průmyslové architektury - pohledem praktikujícího architekta.Václav Jandáček - Konstrukce, materiály a nový výraz.Rostislav Švácha - Průmyslová architektura a vznik funkcionalismu.Stručným komentářem k vystaveným posterům uzavřeli přednáškový blok Martin Strakoš, Lenka Popelová, Petr Vorlík a Pavel Domanický.konferenční sál "Konírna" Nostického paláce na Malé Straně

Foto: eArch
Foto: eArch
Poděbrady - zdymadlo (A. Engel, 1913 - 1923)
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Kolín nad Labem - vodárenská věž (F. Janda, J. V. Hráský, 1928)
Foto: eArch
Kolín nad Labem - silniční most a zdymadlo (A. Engel, 1913; F. Roith, 1925 - 1927)
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Kolín nad Labem - elektrárna ESSO (J. Fragner, 1929 - 1932)
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Praha Vysočany - administrativní budova závodů AGA (F. A. Libra, 1938 - 1939)
Foto: eArch
Praha – Vysočany - Aero, továrna letadel (J. Freiwald, J. Böhm, 1923, 1934)
Foto: eArch
Foto: eArch
PrahaHolešovice - FERRA a. s. (J. Kříž, 1928 - 1929)
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
(foto z konference: Libor Doležal; foto z exkurze: Petr Vorlík)

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři