Architektura /

Konference Meziválečná průmyslová architekturav Československu | 11. - 12. října 2004

Jedním z pilotních projektů Výzkumného centra průmyslového dědictví je vedle řady jiných aktivit i výzkum, evidence a vyhodnocení československé průmyslové architektury z let 1914 - 1945. Toto období bylo z hlediska mapování průmyslového dědictví podle našeho názoru dosud neprávem opomíjené. Reprezentují je však hodnotná technická a průmyslová díla, která jsou v evropském kontextu dokladem mimořádného kulturního, technického a hospodářského rozmachu.

Petr Vorlík , 25. 2. 2004

Konference na téma "Meziválečná průmyslová architektura v Československu" pořádaná ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS je zaměřená na formulování nových hodnotových kritérií v oblasti nemovitých kulturních památek tohoto období.Vlastní jednodenní konference bude probíhat v pondělí 11.října 2004 v Masarykově koleji v Praze Dejvicích. Účast přislíbili: Marcela Efmertová, Benjamin Fragner, Václav Jandáček, Ladislav Lábus, Zdeněk Lukeš, Oldřich Ševčík, Pavel Škranc, Rostislav Švácha, Vladimír Šlapeta a Petr Urlich. Teoretickou část doplní výstava posterů mapujících vybrané meziválečné průmyslové objekty a areály. V úterý 12.října bude konference odlehčena exkurzí (předběžně: Praha Vysočany, Praha Holešovice, Kolín, Poděbrady).Podrobný program konference a přihláška budou zveřejněny na těchto stránkách začátkem dubna.

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři