Architektura /

Magistrát hl. města Prahy opět přispěje na památky

Rada hlavního města Prahy dne 16. srpna 2005 schválila zásady pro poskytování grantů na obnovu památkově významných objektů na území hlavního města Prahy pro rok 2006. Žádosti lze podávat do 15. listopadu 2005.

Aleš Kozák , 9. 9. 2005

Stejně jako v minulých letech, bude i v roce 2006 hlavní město Praha podporovat obnovu pražských památek. Možnost požádat o finanční podporu při památkové obnově budou mít nově i majitelé staveb a objektů, které nejsou dle zákona č. 20/1987 prohlášeny ministerstvem kultury za kulturní památky. Rozhodující je stav, poloha a historická hodnota objektu. Podání žádosti o grant na obnovu památkově významného objektu zároveň již není omezováno druhem vlastnictví. „Město podporuje především ty majitele domů, kteří se ke svým objektům chovají jako ke kulturnímu dědictví a respektují při obnově náročné požadavky Magistrátu hlavního města,“ říká náměstek primátora Jan Bürgermeister s tím, že: „ Pochopitelně se snažíme zvýšit částku, kterou město na granty památkově významných objektů poskytne.“ Foto objektu před a po rekonstrukcíGranty schvaluje Rada hl. města prahy a Zastupitelstvo hl. města Prahy. Finanční prostředky se proplácejí vždy až po dokončení prací a po jejich kontrole. Práce musejí být provedeny v souladu s platnými závaznými stanovisky Magistrátu hl. města Prahy. Restaurátorské práce musejí být provedeny restaurátorem s platnou licencí Ministerstva kultury ČR. Granty jsou určeny především na pohledově významné části objektů (fasády, portály, sochy, historická okna, uměleckořemeslné detaily, historické střešní krytiny). Termín podání žádostí je do 15. listopadu 2005 s tím, že jednotlivé žádosti se posuzují ve dvou kolech. Magistrát hl. města Prahy schválením zásad nabízí přehledný a jednoduchý systém pravidel, kterým chce efektivně podporovat obnovu památek.Bližší informace naleznete na: pamatky.praha-mesto.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři