Architektura / občanské stavby

Měď v architektuře: Luxusní móda pro Luxlait

Pokud má něco upoutat pozornost, musí to dobře vypadat. Proto lucemburské výrobní mlékárenské družstvo Luxlait požadovalo nápadný styl budovy svého nového výrobního závodu.

Středisko mědi , 13. 9. 2012

V Bissenu, nedaleko hlavního města velkovévodství, vytvořilo berlínské studio klv na okraji areálu tohoto družstva zvláštní recepci a interaktivní zážitkové centrum s názvem VITARIUM. Nápadný plášť budovy je pokryt slitinou mědi zlaté barvy (měď-hliník) a tvoří charakteristický orientační bod, celkovým vzhledem upozorňující na vysokou kvalitu zde produkovaných potravin.

Cestovatel, blížící se k městu ze severu po dálnici A7 a projíždějící průmyslovou oblastí Roost, i z dálnice spatří v krajině nový a atraktivní obraz. Do nově založené průmyslové zóny uprostřed planiny, svažující se k západu, umístil producent mléčných výrobků Luxlait své moderní výrobní centrum v působivém provedení, kde celou stavbu perfektně zakončuje elegantní a sebejistá, opravdu solitérní budova. Jako alternativa k přístupu, umístěnému dále na jih, vznikla na severozápadním okraji pozemku, téměř vsunutá do svahu mezi výrobní plochou a příjezdovou cestou, dvoupodlažní budova, využívající překvapujícím způsobem prostor. Studio klv realizovalo interaktivní zážitkové a výstavní centrum, představující vše, co souvisí s mléčnými výrobky a zdravím. VITARIUM o rozloze 2000 m² má bar, kavárnu, salonek, konferenční místnost a pracovní prostory; jde o skutečně multifunkční návštěvnické centrum.

Budova vytváří trvalé spojení průmyslového areálu s okolní krajinou, umocněné citlivou integrací do kopcovité krajiny a podtržené hojnými zelenými plochami a dokonalou barevnou harmonií pláště budovy ze zlaté slitiny mědi, která se navzdory své nápadnosti do okolí krásně hodí. Se svou formální charakteristikou v kombinaci s vysoce kvalitními, esteticky perfektně zpracovanými dlaždicemi z měděných slitin v teplých tónech a s matným leskem, tvoří budova nápadný kontrast k neutrálně šedým tónům kostek průmyslových objektů, ukrývajících administrativu společnosti a výrobu mléčných výrobků. Kontury objektu odkazují na konstrukce sedlových střech, převládající ve venkovském prostředí, které jsou zde interpretovány v moderním stylu s integrovaným designem povrchu budovy s plynulými přechody mezi střechou a fasádou.

Stavba je tak mostem mezi tradicí a moderností, mezi produkty venkova a moderní výrobou.

Po funkční stránce obsahuje VITARIUM tři navzájem se prolínající prostory, sjednocené homogenním povrchem budovy. Pouze na severní straně je krytina prolomena chytře zpracovaným uspořádáním klenutých světlíků a perforací; štíty, směřující k západu a východu, jsou velkoryse prosklené. Tato občasná narušení zdůrazňují estetický účinek jinak důsledného krytí dlaždicemi z měděných slitin - vysoce kvalitní materiál plní požadavky prémiového výrobce potravin ohledně udržitelnosti a dlouhověkosti.

Přední část horního patra lemuje přístupová cesta, vedoucí nad vstupním prostorem v dolním patře. Výsledný zvýšený přesah nabízí návštěvníkovi vítanou ochranu před nepřízní počasí před vstupem do recepce a integrací do funkčního prostředí. Zde, mezi recepčním pultem, kavárnou a výtahem do druhého patra, je otevřený přístup do srdce VITARIA, interaktivního světa zážitků kolem tématu mléka a zdraví. Zde mohou děti i dospělí na kterékoli z 45 pracovních stanic zjistit vše, co potřebují vědět o mléčných výrobcích, zdravé výživě a pohybu. Jsou zde váhy, srovnávající rozdíl v kaloriích sklenice mléka a pizzy, skládání potravin pohyby ve velkorozměrné hře Tetris a jízdní kolo nastavené tak, aby umožňovalo jezdci sledovat, jak kostra na vedlejším bicyklu pohybuje svými kostmi při synchronním otáčením pedálů. Mládež může při sezení na dlouhé lavici sledovat animované filmy o nejrůznějších tématech na obrazovkách, individuálně přizpůsobených výšce jejich hlav. A jedním z technických vrcholů celé impozantní expozice je pravděpodobně 3D kino, umístěné v samostatném oválu. Svět zážitků je tunelem spojen s výrobními budovami, což umožňuje plynulé navázání prohlídkou výrobního procesu.

Berlínské studio klv vyvinulo kromě projektu stavby také celý interaktivní svět zážitků a firemní identitu VITARIA. Firma GMT Concept se sídlem v Lausanne zodpovídala za dohled nad stavbou a realizaci konstrukčních detailů.

Kromě ministerstva pro zemědělství a zdraví bylo do procesu plánování VITARIA, zahájeného před patnácti lety, zapojeno také ministerstvo školství. To je jasným důkazem velkého významu, který lucemburské velkovévodství projektu přikládá. Ve spolupráci s ministerstvem cestovního ruchu bude Luxlait nyní šířit známost o svém VITARIU daleko za hranicemi. Tento výrazný bod v krajině se svým zlatým leskem opláštění ze slitiny mědi stává perfektním ukazatelem, vítajícím cestující na hlavní dopravní ose dálnice A7.

  • Ateliér: studio klv
  • Země: Lucembursko
  • Město: Bissen
  • Ulice, číslo: Rue de Roost
  • Realizace: 2010

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři