Architektura / občanské stavby

Mezi vinnými řádky. Na Moravě vyrůstá reprezentativní sídlo vinařství Lahofer od studia Chybik+Kristof

Projekt reprezentativního centra vinařství Lahofer od architektonického studia Chybik+Kristof se posunul do fáze stavební realizace. Budova je zakomponována do znojemské krajiny poseté vinohrady a bude sloužit zároveň jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv vinných řádků, jež se přenáší dovnitř budovy v podobě konstrukčního systému. Veřejná funkce budovy, se kterou projekt počítá ve formě amfiteátru, má potenciál změnit dosavadní turistickou mapu jižní Moravy.

CHYBIK + KRISTOF , 3. 4. 2019

Vinařství Lahofer, založené v roce 2003 ve Znojmě, dnes s 430 hektary vinic a roční produkcí až 800 tisíc lahví, patří k největším pěstitelům vína u nás. Výstavba nové provozovny v Dobšicích u Znojma, která kromě výroby integruje návštěvnické centrum a administrativní zázemí společnosti, se stala dalším krokem k rozvoji firmy a její předpokládané dokončení je naplánováno na léto 2019.

Stavba je zasazena do stávající vinice a stavební program je rozdělen do tří objemů s rozdílnou konstrukční výškou, jejichž umístění přirozeně reaguje na mírný sklon terénu. „Nechtěli jsme do krajiny vstupovat s příliš velkým měřítkem. Rozdělením do tří hmot se celkový objem domu odlehčí,“ popisují koncepci architekti Chybík a Krištof. 

Nižší, avšak pohledově nejexponovanější bude návštěvnická a administrativní část s velkoryse prosklenou fasádou orientovanou směrem na jih. Na ni navážou dvě výrobní haly s rozdílnou světlou výškou, která odpovídá výrobním procesům, jež se budou odehrávat uvnitř. Vzájemným natočením a průnikem jednotlivých hmot vzniknou dva funkčně i opticky oddělené dvory: na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně pobytový prostor pro návštěvníky, který ve formě měkce tvarovaného amfiteátru stoupá až na střechu budovy a nabízí dálkové výhledy do krajiny. Všechny části budou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády. 

Foto: eArch

 

Střecha budovy bude plochá, v části pobytového amfiteátru je navržena jako zborcená plocha. Její monolitické železobetonové přesahy jsou od interiérové části oddělené pomocí prvků pro přerušení tepelných mostů. V jedné části zborcené plochy – nad vinným sklepem – je stropní deska koncipovaná jako prostorová skořepina tvořená kombinací zakřivených rámů a střešní železobetonové desky. 

Návštěvnická část přiléhající k návštěvnickému dvoru bude zahrnovat prezentační místnost se zázemím a barikový sklep. Hlavní převýšený prostor svou formou odkazuje na tradiční vinné sklepy v regionu: „V reprezentativní části dochází ke kolmému průniku archetypálního klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem,“ vysvětlují architekti.  

Prezentační místnost bude pohledově propojena s prostorem pod prohnutou střechou, kde přes navržené prosklení zůstane patrný průběh žeber i střechy. Celý prostor bude maximálně otevřen směrem na jih do klesajícího svahu a z každého pole bude výhled mezi řádky vinice. V interiéru se ve větší míře uplatní dřevo, beton a sklo. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra bude možné využít na pořádání různých kulturních a společenských akcí, jako jsou vinobraní, svatby, letní kina a další.

 

Foto: eArch

 

Na návštěvnické centrum navážou kanceláře pro vedení firmy a zaměstnance vinařství. Kanceláře budou řazeny za sebou a odděleny skleněnými příčkami s možností uzavření roletami, aby byl stále čitelný motiv klenby. Na zadní severní straně budou umístěny pomocné místnosti (kuchyňka, hygienické zázemí apod.). Kancelářská část bude mít samostatný vstup z provozního dvora, aby nedocházelo ke křížení provozů. 

V průsečíku obou funkcí se bude nacházet vstup do výrobní části rozdělené do dvou samostatných hmot. První, nižší hala v sobě zahrne provozy a zázemí výroby i zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a přirozeným osvětlením pásovými okny pod střechou objektu. Druhá hala pokryje provozy s požadavkem na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady lahvovaného vína.  

 

Foto: eArch

 

 

Foto: eArch

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři