Architektura / občanské stavby

Modulární hostel a občanské centrum

Studentský projekt z ateliéru Hana Slawika nápaditě poukazuje na pozitivní vlastnosti modulových staveb. Především flexibilita je v tomto případě nepřehlédnutelnou výhodou pro umožnění budoucího navýšení kapacity hostelu bez větších problémů při změně stavby.

Denise Fontaine , 15. 8. 2011

Pro umístění svého návrhu jsem zvolila pozemek v ulici Sandstrasse v severní části Hannoveru. Tato část města se vyznačuje heterogenitou jak ve způsobu zástavby, tak v jejím využití. Pozemek je trojúhelníkový a leží odděleně od okolní zástavby mezi třemi ulicemi. Dvě jsou rušné dopravní a třetí je tichá pěší. Díky charakteru "ostrova" jsem zvolila řešení, které není ovlivněno okolím a vytváří nezávislý a zároveň semknutý soubor budov.Tento soubor by měl na jedné straně odrážet heterogenitu okolního prostoru a zároveň vytvářet jednotu. Zároveň by mělo dojít k propojení bytové zástavby v severní části města s průmyslovým jihem.

Funkční náplní mého projektu je hostel, který bude zároveň využíván i obyvateli této části města. Jelikož jsou v Hannoveru hostely ojedinělé a tento pozemek nabízí dobré dopravní spojení, má zde toto využití vysokou pravděpodobnost uplatnění.

Soubor sestává ze tří hmot - hlavní budovy podél Koperníkovy ulice, dále pavilonu s pokoji podél klidné Sandstrasse a třetím tělesem je věž, která slouží jako úschovna zavazadel a vyhlídková věž. Hlavní budova má být pevným stavebním prvkem ve struktuře města, zároveň ale variabilní ve svém využití.

Přízemí je ponecháno otevřené, aby lákalo kolemjdoucí. Pouze nejnutnější provozy, hygienické zařízení, bar a recepce jsou v uzavřených kontejnerech. Díky nim je přízemí rozděleno na dvě části – oddělení příjmu hostů hostelu a kavárnu pro obyvatele města a návštěvníky. Dva hlavní vstupy jsou vytvořeny ze dvou kontejnerů.

Ve 2. podlaží se nachází jídelna, společenská místnost a hygienické zázemí. Ve 3. Podlaží pak rovněž hygienické zázemí, kanceláře správy hostelu a přednáškové místnosti, které mohou být rozličně využívány také místními obyvateli.

Nosná konstrukce přízemí je ocelová konstrukce a fasáda je zasklena vloženými rámy. Pro zvětšení výšky horních částí podlaží jsou na kontejnery nasazeny rámové prvky o výšce 1 metr, které mají pro lepší transportovatelnost rozměry shodné s velikostí kontejnerů. Toto navýšení podlaží zároveň vytváří prostor pro přístup světla. Opticky tento prvek odděluje jednotlivá podlaží.

Pavilon pokojů sestává z naskládaných kontejnerů a k nim připevněné konstrukce schodiště a pavlačí. Tato konstukce může mít díky své jednoduché montáži dočasné trvání. Bez velkých problémů může být rozmontována či naopak ještě rozšířena. Pokud by hostel potřeboval více pokojů, může být přídáno i více dalších podlaží.

Pokoje nabízejí prostor pro 4 osoby. Občas jsou ve 2. a 3. podlaží vloženy kontejnery beze stěn, čímž vznikají v každém podlaží volné prostory.

Věž doplňuje celek a vytváří poznávací znak a orientační dominantu místa. Je sestavena z pěti vrstev kontejnerů položených na stranu. Pokud již ve volných prostorech podlaží pokojů nebude volné místo, mohou zde být uložena zavazadla čekajících hostů. Díky spirálovému schodišti se mohou návštěvníci poprvé rozhlédnout po okolí.

Tyto tři stavby mezi sebou vytvářejí prostor, který slouží k setkávání a zábavě a v letním období může být využit pro rozšíření plochy kavárny.

 

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři