Architektura / rodinné domy

Můj rodinný dům | Active House

Hlavním záměrem bylo navrhnout netradiční, nápadité a avantgardní bydlení. S ohledem na vytápění jsem vycházel z tvaru koule, která má z hlediska úspor a spotřeby energie nejvíce výhod. Tento návrh jsem však musel upravit, a to kvůli dispoziční harmonii vnitřních prostor. Výsledným řešením je konečný tvar – elipsoid. Návrhem bylo dosaženo nezávislosti objektu na elektrické energii - součástí projektu jsou navrženy fotovoltaické články.

EARCH.CZ , 21. 4. 2011

Foto: eArch

 

Motto:

Zamysli se, proč žiješ v krabici. Nejsem pasivní, jsem aktivní.

Zdůvodnění architektonického a konstrukčního řešení

Své motto, vyjadřující představu o moderním bydlení pro moji generaci, jsem přenesl do konkrétní podoby a vytvořil hmotově vyvážený objekt, doplněný zajímavými prvky tak, aby harmonicky splynul s okolím a přírodou v zajímavých lokalitách. Dispozičně je objekt navržen jednopodlažní o velikosti bytu 4 + KK, doplněný atypickou lodžií.

Objekt je založen na základových pasech vzájemně propojených železobetonovou deskou. Přízemí objektu je s ohledem na tvar obrysové křivky výškově osazen o 600 mm nad okolním upraveným terénem. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří ocelová žebra, vzájemně propojená vodorovnými paždíky z oceli, alternativně může být ocel nahrazena (z ekologického hlediska) dřevěnými lepenými konstrukčními prvky. Skladba pláště s ohledem na tepelně technické požadavky bude vícevrstvá s běžnou skladbou používanou pro pasivní domy. Návrh vyžaduje atypické tvary výplní otvorů, které rovněž respektují současné požadavky na jejich tepelnou odolnost (rámů i skel). Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou alternativně navrženy z prvků LIAPOR, vodorovné z předpjatých stropních nosníků RECTOR a odpovídajících vložek. Osvětlení vnitřního prostoru budou zajišťovat otvory ve stropě tvaru čoček, které budou zasklené vrstveným bezpečnostním pochůzným sklem. Vzájemné propojení se střešními čočkami bude zajištěno tvarovaným opláštěním ze sádrokartonu. Jeden ze stropních otvorů bude současně sloužit jako montážní vstup do podstřeší, které je navrženo jako technické.

Navrhl jsem fotovoltaické články kvůli jejich lepšímu využití sluneční energie. Myšlenkou návrhu je nezávislost na venkovní elektrické síti. Z energie získané fotovoltaickými články bude napájen celý rodinný dům i doplňující ohřev vody. K větší účinnosti článků napomáhá jejich vodorovné natáčení o 120° i svislé natáčení v rozsahu 15-90°. Toto nastavení je ideální pro maximální využití sluneční energie po celý rok.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři