Architektura / občanské stavby

Na co myslet při projektování škol pro 21. století?

Při plánování rekonstrukce nebo výstavby nových budov pro vzdělávání je nejdůležitější myslet na blaho jejich budoucích uživatelů, tj. studentů a zaměstnanců školy, školky nebo univerzity. Foto: Sto

Architekti a projektanti mají před sebou při návrhu vzdělávacích institucí, vyhovujících trendům 21. století, náročný úkol. Moderní školy, školky či univerzity nejsou jen místem jednosměrného předávání informací, ale zejména prostředím, formujícím budoucnost svých uživatelů. Při jejich výstavbě nebo rekonstrukci bychom měli nejvíce zohledňovat blaho studentů a zaměstnanců, kteří v nich tráví většinu svého času. Cílem by tedy mělo být vytvořit prostředí stimulující koncentraci, bez jakýchkoli negativních vlivů na fyzické či duševní zdraví, a zároveň s rozumnými ekonomickými požadavky na výstavbu, provoz a údržbu.

Sto , 22. 4. 2024 / Advertorial

Vybrali jsme pro Vás 5 faktorů, které mají za následek, že nově postavená či zrekonstruovaná budova vzdělávací instituce splní všechny výše zmíněné předpoklady. Připravili jsme také Průvodce plánováním budov pro vzdělávání, který si můžete stáhnout na tomto odkazu nebo na konci tohoto článku.

Akustický komfort

V našich končinách je akustický komfort místností ve školách, školkách či na univerzitách velmi zanedbávaným faktorem. Přílišný hluk v učebnách a ve veřejných prostorách škol přitom není jen drobným rušivým elementem, ale závažným faktorem, ovlivňujícím celkové zdraví a pohodu studentů a zaměstnanců školy. Nepříjemné ozvěny a vysoké úrovně dozvuku mohou způsobit sníženou koncentraci a zvýšený stres nejen u žáků, ale také u pedagogů. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může mít dokonce velmi negativní vliv na psychické zdraví učitelů a administrativního personálu. Při navrhování škol je proto třeba akustickým řešením věnovat náležitou pozornost a myslet i na to, že správně nastavená akustika učeben přispívá ke zvyšování efektivity celého vzdělávacího procesu.

Foto: Akustický komfort vzdělávacích institucí lze zlepšit pomocí závěsných nebo beze sparých systémů StoSilent.

Hygiena a čistota povrchů

Výběr vhodných povrchových úprav v prostředích, kde se pohybují děti, není jen estetickou otázkou, ale zohledňuje také důležité hygienické aspekty. Je proto nezbytné, aby povrchy stěn a podlah byly sice atraktivní, ale také snadno čistitelné a odolné vůči různým druhům kontaminace pro zachování vysokých hygienických standardů. Odolnost vůči agresivním dezinfekčním a čistícím prostředkům by proto měla být dalším klíčovým kritériem při výběru materiálů či nátěrů pro povrchové úpravy interiérů. Věděli jste například, že na udržitelnost či jednoduchost čištění stěny v interiéru má vliv i stupeň lesku použité povrchové úpravy?

Foto: Na základní škole v Banské Štiavnici byly všechny stěny na chodbách, ve třídách a v hygienických místnostech ošetřeny nátěry StoColor Puran Satin nebo StoPox WL 100, které jsou odolné, snadno se čistí a odolávají i silným dezinfekčním prostředkům.

Udržitelnost

Udržitelnost je další z oblastí, kterým bychom měli věnovat pozornost při návrhu školy či školky. Fasády a interiéry škol musí denně odolávat náročným podmínkám. Od nárazu tenisových míčků přes extrémní povětrnostní podmínky až po pohyb velkého počtu lidí po jejich chodbách. Použitím trvanlivých materiálů lze minimalizovat náklady na údržbu, a zároveň přispět k ochraně životního prostředí a k boji proti klimatické krizi. Řešení jako odolné zateplovací systémy, samočistící fasádní omítky či snadno udržovatelné povrchové úpravy interiérových stěn snižují potřebu budoucích oprav a s tím spojenou výrobu a montáž stavebních materiálů.

Foto: Jedním ze způsobů, jak přispět k dlouhodobé udržitelnosti školních budov, je zvolit místo linolea nebo dlaždic litou podlahu, jako je například StoFloor Comfort.

Teplota a energetická efektivita

Regulace teploty v prostorách, kde studenti a zaměstnanci tráví dlouhé hodiny, je také jednou z nezanedbatelných oblastí, na kterou musíme při komplexním návrhu budov pro školství a vzdělávání myslet. Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty mohou vést ke snížení schopnosti soustředit se a tím i k horším studijním výsledkům. Kromě řešení samotné technologie vytápění hrají velmi důležitou roli také pasivní formy regulace teploty prostřednictvím vhodně zvoleného izolačního systému či způsobu montáže exteriérového stínění do fasády. Spojené je to ovšem nejen s kvalitou interiérového prostředí, ale i se zvyšováním energetické efektivity vzdělávacích institucí.

Foto: Energetická účinnost vzdělávacích institucí jde ruku v ruce s estetickým vzhledem jejich exteriérů. S fasádními řešeními od společnosti Sto dosáhnete dokonalých tepelně izolačních výsledků.

Kvalita ovzduší

Kvalita vzduchu v učebnách představuje faktor, který ovlivňuje nejen fyzické, ale také kognitivní schopnosti studentů. Kromě bezemisních materiálů a kvalitních ventilačních systémů je důležité vzít v úvahu také hladinu CO2, vlhkost a pachy v místnosti. Zvýšená hladina CO2 může způsobit sníženou schopnost koncentrace a zhoršit efektivitu vzdělávání. Kontrola vlhkosti je rovněž důležitá, protože příliš suchý nebo příliš vlhký vzduch může mít negativní vliv na zdraví a pohodu studentů a učitelů. Navíc přítomnost nepříjemných pachů může vytvářet rušení a ovlivňovat kvalitu vzduchu. Naštěstí dnes již existují inovativní řešení, jako je interiérový nátěr StoColor Climasan, aktivně čistící vzduch v místnosti i při umělém osvětlení.

Foto: Příkladem materiálu, který lze použít v prostorách školy nebo školky, je interiérový nátěr StoColor Sil Premium. Je naprosto zdravotně nezávadný, vysoce odolný, neobsahuje žádné konzervační látky a má dokonce protiplísňový účinek.

Průvodce plánováním budov pro školství

Požadavků na školní budovy je však mnohem více a my jsme se podívali jen na pár z nich. Lišit se mohou například v jednotlivých funkčních zónách – jiná kritéria musí splňovat přednášková místnost na univerzitě a jiná školní jídelna.

Jako navigační pomůcku pro plánování výstavby či rekonstrukce jakékoli budovy určené ke vzdělávání jsme pro Vás proto připravili Průvodce plánováním budov pro školství, který Vás provede řešeními pro jednotlivé funkční zóny budov určených ke vzdělávání, a to tak, aby bylo zohledněno všech 5 faktorů, uvedených v tomto článku. Zároveň v něm naleznete ukázky inspirativních řešení ze škol, školek, univerzit či knihoven z domácího i evropského prostředí. Průvodce plánováním budov pro školství si můžete zcela bezplatně sáhnout na tomto odkazu.

  • autor: Sto *
  • publikováno: * 22. 4. 2024
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři