Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Na pražském Vackově vzniká nová čtvrť podle masterplanu ateliéru MS Architekti

Z jedné strany žižkovské Nákladové nádraží, z druhé strany park Židovské pece dělá z Vackova unikátní oblast v celopražském kontextu. Řeč je o zanedbané vnitřní periferii města, ze které v několika etapách vytváříme komplexní rezidenční čtvrť saturovanou veřejným prostorem.  Severní stranu Vackova lemuje park Židovské pece, jižní stranu ulice Malešická, za ní se rozkládá brownfield nákladového nádraží Žižkov. Směrem na východ navazujeme na stávající čtvrť vil a bytových domů.

MS architekti / František Průša , 15. 11. 2018

Do této situace jsme navrhli novou architektonicko-urbanistickou strukturu, která člení Vackov na různorodá sousedství a vytváří přechod mezi lokálními měřítky a intenzitami zástavby. Náš masterplan, podle kterého nový Vackov vzniká, udává strukturu veřejného prostoru a charakter jednotlivých lokalit. Zóny B a D v severovýchodní části navazují na původní vilovou čtvrť na východě. 

Foto: eArch

Zónu B tvoří jedenáct domů, uspořádaných kolem otevřených vnitrobloků. Přes ulici Olgy Havlové – páteř lokality – navazuje zóna D2, tvořená rovněž jedenácti bytovými domy: ty formují polouzavřené vnitrobloky drobnějšího měřítka na principu „low rise, high density“. Veřejná prostranství této skupiny charakterizuje vzrostlá zeleň a geometricky organizované pobytové plochy. Zónu D1 tvoří tři pětipodlažní viladomy. Jejich oblé tvary navazují na okolní zástavbu. Viladomy byly postaveny s ambicí vytvořit klidnou oázu odkloněnou od ruchu ulic. 

Foto: eArch

Zóna A je aktuálně ve výstavbě: navazuje na žižkovské nádraží, kde v budoucnu vznikne nová rezidenční čtvrť obohacená o dlouho očekávanou občanskou vybavenost. Zónu A tvoří tři rezidenční celky a náměstí, pomyslné těžiště Vackova: základní občanská vybavenost a vitální veřejný prostor budou přítomné i na Vackově – Vackov tak získá nezávislost na doposud nejistém rozvoji nákladového nádraží. Zónu A1 – nejzápadnější část Vackova – tvoří pět obytných objektů s občanskou vybaveností v parteru, vystavěných na společné platformě podzemního parkingu, napojeného na ulici Olgy Havlové. Budovy zóny A1 nevytváří jednolitou uliční hmotu, ale ustupují od uliční čáry v charakteristické (a)symetrii. Většina bytů je vybavena prostornými balkony nebo lodžiemi, na přízemní byty navazují terasy a zahrádky, jejichž hrany nekonvenčním způsobem artikulují uliční linii.

Foto: eArch

Na Vackově jsme vytvořili působivý celek s jednotnou koncepcí a odlišnými architektonickými přístupy v jednotlivých sousedstvích, která formují polosoukromý i veřejný prostor pro kvalitní život v širším centru Prahy.

Klíčová slova:

MS architekti Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři