Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Neudržovaný břeh Vltavy v Českých Budějovicích promění studio A8000 v živé místo pro sport i kulturu

Cílem návrhu je navrátit břehu Vltavy život Foto: A8000

Břeh plný života, koupání v řece, dobře přístupná pobytová louka, pěší korzo, nová cyklostezka, kvalitní gastronomie, dětské hřiště pro nejmenší, beach volejbal, workout i parkour. To vše nabídne nový areál na levém břehu Vltavy v Českých Budějovicích. Neudržovaná periferie se promění v živé místo plné sportu a kultury. Návrh od ateliéru A8000 navazuje na strategickou studii Město a voda 2020, ve které architekti zdůraznili potenciál řeky ve městě. Město již vypsalo tendr na zhotovitele první etapy a chce ji otevřít ještě letos v létě.

A8000 , 6. 3. 2023

Řeka Vltava dnes České Budějovice spíše rozděluje. Tvoří bariéru mezi historickým centrem a sídlišti. To by se teď však mělo změnit. Architektonický ateliér A8000 se dlouhodobě věnuje tématu vody ve městě, v minulosti zpracoval například strategickou studii Město a voda 2020, ve které poukázal na nutnost zapojení vody do fungování města. „Město je nyní k řece obráceno zády, což je velká škoda. Je potřeba posílit a podpořit příčné propojení městských částí přes Vltavu a zpřístupnit břehy. V Českých Budějovicích se vždy žilo u řek, voda přinášela městu život, obživu a později i zajímavé možnosti trávení volného času. Rádi bychom navázali na tradici městských říčních plováren a proměnili toto pozapomenuté území v atraktivní zónu plnou sportu, kultury, kvalitní gastronomie a odpočinku,“ říká architekt Martin Krupauer.

Analýza stanovila také klíčová území dalšího rozvoje, jedním z nich je levý břeh Vltavy v prostoru od Nového mostu až za areál Čečetka-interier. Jde o první etapu realizace širšího záměru nového vedení města České Budějovice, jehož cílem je postupná proměna celé lokality, dosud vnímané jako neudržovaná periferie, na plnohodnotnou sportovní a volnočasovou zónu. Jedná se přitom o velmi strategicky položené místo, lokalita se nachází na oblíbené levobřežní cyklistické a pěší trase, v těsné blízkosti sídliště Vltava.

Město zde historicky vybudovalo dvě menší písečné pláže doplněné plovoucími koupacími moly. Nynější záměr chce plně využít potenciál místa a nabídnout občanům prostor ke sportu i zábavě. Propojení vody, sportu a zeleně nyní naváže na tradici říčních plováren, které v Českých Budějovicích čile fungovaly až do 2. světové války. Ateliér A8000 rozpracoval návrh na podzim 2022, rekreační areál by se měl otevřít už v létě 2023. Investorem je město České Budějovice ve spolupráci s Jihočeským krajem a za velkého pochopení Povodí Vltavy.

Celková koncepce transformace lokality staví na několika základních principech. Chystá se přesun cyklistické dopravy na okraj území, nová cyklostezka povede prostorem u sousedících hal. Stávající cyklostezka se naopak promění na živou pěší promenádu. „Břeh Vltavy by měl sloužit všem obyvatelům města a nejrůznějším cílovým skupinám. Velmi důležitý je celodenní provoz. Ráno se zde zastaví na kávu maminky s dětmi, odpoledne přijdou lidé se slunit a koupat, zasportovat si a večer si sem zajdou nejenom mladí lidé na koncert a na drink. Multifunkčnost se nám ověřila ve všech našich projektech,“ popisuje architekt Martin Krupauer. 

Zásadním cílem je vytvořit z lokality celoročně využívané rekreační území. S tím souvisí nejen kvalitní vybavení lokality, ale i dlouhodobá strategie provozování, organizace akcí, udržování atmosféry, úrovně služeb a kvalitní údržba.

Foto: Cílem návrhu je navrátit břehu Vltavy život

Aktivity areálu se koncentrují do dvou základních těžišť území, jejichž rozhraní tvoří stávající cyklostezka umístěná na koruně protipovodňové hráze. Dolní část představuje snížené území mezi hrází a hladinou Vltavy. Tato travnatá berma s písečnými plážemi je přitom součástí aktivní záplavové zóny Vltavy. Navrhované objekty proto nijak neomezují kapacitu koryta a nepůsobí ohrožení v případě povodně. Vzniknou zde travnaté a písečnými pláže, čtyři beach volejbalové hřiště, koupací mola a lavičky s vyhlídkou na Vltavu. Lepší vzájemné propojení rekreačních ploch zajistí nové terénní schodiště. Lehátka, slunečníky a další sportovní vybavení si budou moci návštěvníci zapůjčit v horní části území. Součástí projektu je také sezónní eventová plocha s kapacitou až 1500 lidí.

Horní část areálu se nachází za protipovodňovou hrází a mimo aktivní zónu. Tvoří ji trojúhelník mezi stávající cyklostezkou a obchodními areály. V tomto území jsou navrženy různé typy dětských a sportovních hřišť, plochy zeleně, zázemí rekreačních a sportovních ploch, centrum kulturního dění neboli centrální „náměstíčko“. Pomyslné společenské centrum rekreační zóny se skládá z modulárních kontejnerů doplněných dřevěnými terasami a mlatovými plochami pro venkovní posezení. Kontejnerový design spoluvytváří neformální prostředí. Přírodní barevná škála harmonicky komunikuje se zemitostí okolní krajiny. Základním materiálem fasád je corten v kombinaci s dřevěným obkladem. Součástí modulární sestavy je také vyhlídková lávka. Část střech bude využita pro terasy s posezením, zbytek bude pokryt extenzivní zelení. Návštěvníci zde mohou využít kavárnu, bistro, půjčovnu sportovního vybavení, šatny, hygienické zázemí či podium pro nejrůznější sportovní, hudební a další kulturní akce. „Budějčáci si zaslouží takový areál, protože dnes za ním bohužel spousta z nich musí jezdit na Hlubokou. My jsme jim takový areál v programu slíbili a ten slib tedy plníme. Tohle místo je pro to ideální a přístup k vodě považuji za klíčový. Věřím, že ho budou využívat nejen obyvatelé blízkého sídliště Vltava, ale i okolních sídlišť Máj, Čtyři dvory, Šumava nebo Pražského sídliště,“ říká investiční náměstek primátorky Petr Maroš.

Foto: Místo je určeno pro všechny věkové skupiny. Nebrání jim se vzájemně vnímat, setkávat a prolínat

V jižní části najdeme workoutové hřiště. Součástí sestavy je několik hrazd v různých výškách, bradla, workoutové lavice, venkovní posilovací stroje včetně prvků pro hendikepované. Parkourové hřiště tvoří sestavy kombinující trubkové konstrukce s balančními prvky a boxy pro trénink výskoků a přeskoků. Dětské hřiště se nachází severně od workoutové zóny a nabízí herní prvky pro všechny věkové kategorie. Plochy jsou převážně travnaté, lokálně doplněné mlatovým a kaučukovým povrchem. Mezi herní prvky patří pružinová houpadla, pískoviště, lezecká sestava, kolotoč, houpačky, zemní trampolíny i mlhoviště. Vše bude provedeno v přírodních materiálech a jemné barevné škále inspirované přírodou. Součástí první etapy je také beach volejbal arena se dvěma profesionálními hřišti a terénními tribunami.

Návrh pracuje se stávající zelení obohacenou o výsadbu nových stromů, keřů i bylinných výsadeb. Zeleň pocitově rozdělí různá herní území na zóny pro nejmenší děti, teenagery a dospělé, současně jim však nebrání se vzájemně vnímat, setkávat a prolínat.

  • autor: A8000 *
  • publikováno: * 6. 3. 2023

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři