Architektura / občanské stavby

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - vyhlášení výsledků

Dne 10.2.2014 ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA vyhlásil výsledky dvoukolové architektonické soutěže na novou základní školu pro Psáry a Dolní Jirčany. Porota udělila první cenu a dvě snížené druhé ceny.

EARCH.CZ , 11. 2. 2014

Dvoukolová architektonická soutěž probíhala od 04. záři 2013. Celkem bylo přihlášeno 61 návrhů, z toho 8 ze zahraničí. Do druhého kola postoupilo 5 návrhů.

Cílem bylo navrhnout devítiletou základní školu pro obec Psáry s 5000 obyvateli. Hledala se forma základní školy pro 21. století, v sub-urbánním prostředí kolem hlavního města Prahy. Od stavby se neočekávalo jen splnění programu, ale v první řadě posílení obrazu obce. Ne jen z důvodu, že se nová škola bude nacházet na pomyslném vstupu do obce z Prahy, ale i s ohledem, že se jedná o stavbu, která na sebe nabere značnou část veřejného života obce. Ať se jedná o obecní knihovnu, která bude kombinovaná se školní knihovnou, ať se jedná o tělocvičnu, která na sebe přebírá místo pro setkávání celé obce anebo je pronajímána pro menší sportovní družstva. Kromě řešení školy a její role v obrazu obce, bylo nutné počítat s návazností na historické centrum, defino¬vaní vztahu budovy školy k obci, návsi a kostelu.

Bylo nutné se zamýšlet nad obrazem města a školou coby veřejnou budovou. Pracovat s existujícím veřejným prostorem, stávající návsí, a zároveň se zamýšlet nad podobu nových prostor, na které škola naváže. Škola by tak měla být také odpovědí na soudobou podobu a formu veřejného prostoru.

Porota, která hodnotila architektonické návrhy, byla ve složení Ing.arch. Oldřich Hájek – předseda poroty, Ing.arch. Pavel Joba a Ing.arch. Michal Kuzemenský, Milan Vácha - starosta obce a Ing. Antonín Rak – zastupitel obce. Náhradnici poroty byly Ing.arch. Martin Frei a Lucie Kubalošová - zastupitelka obce Psáry. O vítězi porota rozhodovala na přelomu ledna a února 2014.

Ze 61 návrhů do druhého kola dále postoupily účastnici: MEPRO s.r.o., Znamení čtyř – architekti s.r.o., AND, spols.r.o, RAP partners s.r.o. a tým arch. Vojtěcha Sosny. V rámci hodnocení druhého kola porota zasedala ve dnech 24., 25. ledna a 3.února 2014 a udělila následující ceny:

I. cenu získal:

návrh s pořadovým číslem 43RAP partners s.r.o. – autorský tým: Ing.arch. Ondřej Píhrt, Ing.arch. Mojmír Ranný, Ing.arch. Štefan Šulek, Ing.arch. Ondřej Laciga, Bc. Filip Rašek a Ing.arch. Pavel Směták

Dvě snížené II.ceny získaly:

návrh s pořadovým číslem 27Mepro s.r.o. – autorský tým: Ing.arch. Ivan Březina, Ing.arch. Martin Březina, Ing.arch. Václav Matějka a Ing.arch. Eva Šarochová a

návrh s pořadovým číslem 28Znamení Čtyř – Architekti s.r.o. – autorský tým:Ing.arch. Juraj Matula, Ing.arch. Richard Sidej a Ing.arch. Martin Tycar

Porota se rozhodla udělit dvě II. ceny a to vzhledem k tomu, že oba návrhy i přes drobné nedostatky považuje za rovnocenné a schopné realizace.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 11. 2. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři