Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli - odměna

Řešené území nábřeží a přilehlého parku představuje nevyužitý městský prostor s dominující sítí dopravní infrastruktury. Zásadním momentem změny je vytvoření sdíleného prostoru s vazbami na oba břehy, vhodně začleněného do urbanismu města a proměna zelených ploch v pobytové prostory celoměstského významu.

Jakub Cigler , 16. 9. 2013

Hodnocení poroty

Propojení obou břehů řeky Loučné formou říčního brodu – platformy tvořené podélnými pražci – je hlavním konceptem návrhu, jehož praktická využitelnost a zjevná jednostrannost je z hlediska údržby, nákladovosti a výrazné terénní konfigurace levého břehu sporadická. Ve prospěch aktivního pobytu na takto vytvořené „atrakci“ jsou minimalizovány plochy hřišť pro děti. Opakování pravoúhlých podélných forem v ostatních prvcích vede jistě k výrazové jednotě, nicméně především u lávky je formální. Citlivě je komponována klidová část náplavky, bohatě až ornamentálně tvarovaná úprava Parku u Smetanova domu vzbuzuje úvahy o její udržovatelnosti.

Další informace na www.nadace-promeny.cz

  • Autoři: Jakub Cigler
  • Země: Česká republika
  • Město: Litomyšl
  • Realizace: 2013

Klíčová slova:

Jakub Cígler

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři