Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Podzemní terasové domy v Butovicích

V sérii článků o studentských projektech, které v loňském roce získaly ocenění Žlutá karta, se dnes dostáváme k projektům urbanistickým. Tento se snaží o zlepšení situace sídliště v Nových Butovicích v Praze.

Ondřej Rychnovský , 18. 1. 2012

Hodnocení stavu území

Řešené území se nachází v Praze 13, v oblasti zvané Nové Butovice. Jedná se o dotvoření nevyužitého území Slunečního náměstí. Tato lokalita je dobře obslužná. Jednak metrem – trasa B, stanice Hůrka a dále je to např. zastávka MHD v ulici Pod Hranicí. Po stránce veřejné vybavenosti je na tom dobře, převažuje zde koncentrace administrativních prostorů. Naše území je vymezeno zástavbou vysokých bytových bloků (sever, jih), Slunečním náměstím (V) a komunikací II. třídy (Z).

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou bylo propojit toto nevyužité území centrálním parkem a zároveň navázat na Sluneční náměstí. Vzhledem k okolní vysoké zástavbě jsem se držel při zemi a nenavazoval na výškové stavby obytných bloků dalším blokem. Naopak jsem se chtěl pokusit vnést více zeleně a ducha přírody mezi tyto bytové bloky. Nešlo o to toto území pouze ozelenit a vytvořit zde další park, ale nahradit ho něčím, co by tento park a bytové bloky propojovalo a zároveň se investice do získaného pozemku vyplatila. Vzhledem ke svažujícímu se terénu směrem od Slunečního náměstí k silnici II. třídy a velmi vhodné orientace (J, Z) jsem navrhl objekt organického tvaru s terasovými domy (J, Z) a obchodními pasážemi (S). Tento objekt je tvořen zelenou pochozí střechou úrovní výstupu z metra A a rozšiřuje tak pěší pasáž kolem radnice. Tyto pasáže jsou prosvětlené světlíky, atriem a dále je 1.NP propojeno vizuálně (přes prosklenou stěnu) s metrem. Celkově přechází stavba od 1. NP na 3.NP a 2.PP, kde parkování pro byty je umožněno ve 2.PP a pro obchody v 1.PP. Krom tohoto objektu (objekt 1) jsem navrhl v kontaktní poloze se Slunečním náměstím kulturní dům rovněž organického tvaru. Vzhledem k vyskytujícím se elipsoidům v tomto území zvolené organické tvary zapadají do dané zástavby. Kulturní dům je navržen tak, aby při hlavní průhledové ose (od radnice napříč Slunečním náměstím) odpoutal pohled od výškových obytných bloků, jednak esteticky a jednak výškovým přechodem k těmto blokům (od 2.NP po 4.NP). Oba navržené objekty mají pochozí střechu umožňující vyhlídky na toto území.

název Urbanistická studie Nové Butovice

autor Ondřej Rychnovský

ročník

  1. ročník magisterského studia

vedoucí Ing. arch. Karin Dvořáková, Ing. arch. Mgr. Jiří Kupka, PhD.

ateliér URA

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři