Architektura /

Představení Výzkumného centra průmyslového dědictví

Centrum průmyslového dědictví ČR svým multidisciplinárním zaměřením a vazbami na řadu oborů vytváří koordinační platformu pro spolupráci Českého vysokého učení technického v Praze a dalších institucí, zabývajících se historií, architekturou, urbanistickými souvislostmi, vývojem technologií, stavebně technickými kritérii a ekologickými i ekonomickými hledisky výzkumu, záchrany a nového využití technických památek a průmyslových staveb a industriálních areálů. Mapuje průmyslové dědictví v České republice na úrovni průmyslových území, areálů a objektů (včetně strojního zařízení a technologií), hledá možnosti nového využití, jejich dalšího života. Systematickým výzkumem napomáhá rozpoznání hodnot, koordinuje a metodicky podporuje obdobné aktivity v České republice. Hodlá přispět k aplikaci srovnatelné metodiky, kompatibilní s metodikou, zvyklostmi a přístupy v zemích Evropské unie. Shromažďuje databázi pozoruhodných objektů průmyslového dědictví, využitelnou pro rozhodovací instituce v územním plánování - především obecní úřady, stavební úřady a památkové ústavy, ale i pro potenciální investory. Vyvíjí osvětovou a publikační činnost. Ve vazbě na pedagogickou činnost a doktorské programy (na Fakultě architektury ČVUT) spolupracuje při konkrétních projektech záchrany průmyslového dědictví, především ve fázích stavebně-historických průzkumů, ověřovacích a záchranných projektů.

Benjamin Fragner , 24. 7. 2002

Klíčová slova:

EARCH 1.0

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři