Společnost Egoé vytvořila laboratoř průmyslového designu a centrum veřejného prostoru. Najdete ho na drese Bílovice 519. Foto: Egoé
Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Proč řešit veřejný prostor na poli… Egoé zve do své laboratoře na bývalém zemědělském brownfieldu

Laboratoř průmyslového designu, centrum veřejného prostoru. Navíc s ambicí evropského kontextu. A to všechno na poli? V kulisách někdejšího brownfieldu? Podle nás to smysl dává. Dokázali jsme totiž najít v okolních lánech jasné meze a mezi nimi si vytvořit vlastní Pole designu. Najdete ho v areálu Egoé na adrese Bílovice 519.

EGOE , 12. 12. 2023 / Advertorial

Pole designu je ideová platforma. Když je málo času, říkáme, že má rozšiřovat povědomí o úloze průmyslového designu v privátním, hlavně ale ve veřejném prostoru. A nejde přitom jen o mobiliář, ale o vše, co sdílíme s ostatními mezi prahem našeho domu a volnou krajinou. Proto pořádáme výstavy, ukazujeme náš tvůrčí proces, vybíráme si příklady dobré praxe odjinud.

Když je času více, jako třeba tady a teď, můžeme vše rozvést a vyjmenovat důvody, proč se k nám s vlastní sadbou – nebo naopak na samosběr – může vydat každý. Platforma Pole designu se opírá o šest pilířů, od unikátního urbánního prostoru přes nabídku aktivit na pomezí žánrů až po možnost strávit noc v kempu u průmyslového areálu.

Prostor

Bílovice 519. Zemědělský brownfield, který se mění na výrobní a edukační areál. Přestože místo zemědělců přišli designéři, konstruktéři nebo dělníci, z vepřínů jsou kanceláře a výstavní prostory, kolem toho vyrostly výrobní haly, princip je stejný – kdo oře a seje, ten sklízí. Základ našeho budovaného veřejného prostoru položil architekt Kamil Mrva svým urbanistickým konceptem páteřní ulice mezi budovami.

Nápady

Na začátku je vlastní potřeba – třeba násobit emoce z pobytu venku tím, že si na zahradě vytvoříte další pokoj. Pak přichází nápad. Vše navrhnout, najít stoprocentně funkční tvar, respektovat možnosti výroby. A když to nevyjde, tak začít znovu. Funguje to napříč měřítky, princip je stále stejný. Ať už se bavíme o nábytku, celém bydlení nebo projektu v podobě nádraží.

Foto: Ideová platforma Pole designu rozšiřuje povědomí o úloze průmyslového designu v privátním a veřejném sektoru.

Vlivy

Jaká inspirace je nejlepší? Ta oboustranná. Když zpětnou vazbu získáváte i poskytujete. V případě průmyslového designu, jehož výsledkem jsou předměty každodenní potřeby, to patří k základním pilířům navrhování. Proto se ohlížíme zpět, k tvorbě minulých generací designérů, zároveň se rozhlížíme kolem sebe, co a jak vzniká jinde. A o tom, co vidíme, mluvíme…

Zážitky

Poznat materiály, techniky. Vnímat souvislosti, narazit na mantinely. Prostě zažít pocity tvůrce. To je princip naší Výtvarné polepšovny. K tomu, abyste zkusili dát tvar hlíně, kreslili černým na bílé, nebo spojili tahy štětcem, nepotřebujete nic. Vše máme. S sebou stačí jen ochota vystoupit z komfortní zóny a chuť tvořit. Tak, jak to mají děti…

Foto: V bílovickém areálu Egoé se konají výstavy, setkání nebo debaty.

Potkávání

Hudba, která nezní z každého rohu. Hosté, kteří mají co říct. Výstavy o zdánlivě obyčejných věcech. K tomu kulisy výrobního areálu. Nabízíme několik důvodů, proč k nám přijet. Ať už jde o velká setkání, jako je WiFič VEN! nebo debaty odborníků v prachu výrobní haly, vždy chceme přinést vlastní pohled. A zároveň poznat ten váš.

Foto: Program venkovního setkání WiFič VEN! rozšiřují tradiční rozhovory Lucie Výborné.

Zázemí

Je jedno jak, s čím a na jak dlouho přijedete. Mezi trnkami, meruňkami, třešněmi a jabloněmi se ztratíte. A díky tomu najdete klid. Kus přírody za továrním areálem. Divočina se vším komfortem. Včetně espresa na podšálku. To je naše zázemí v podobě kempu a gastro nabídky. A když vezmete děti s sebou, na pár hodin se vám „ztratí“ taky…

Potkáme se na poli?

  • autor: EGOE *
  • publikováno: * 12. 12. 2023
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři