Novinky a názory / zprávy

Obrovský úspěch studentů UMPRUM Filipa Sobola a Davida Stingla v mezinárodní soutěži Michelin Movin'On 2023

Filip Sobol a David Stingl z Vysoké školy uměleckoprůmyslové uspěli v mezinárodní soutěži Michelin Movin'On 2023 Foto: Filip Sobol a David Stingl

Projekt S-PLY, the autonomous supply of metropolises | Autonomní zásobování center metropolí studentů Ateliéru průmyslového designu UMPRUM Filipa Sobola a Davida Stingla získal 3. místo v mezinárodní soutěži Michelin Movin'On 2023. Je to tak vůbec poprvé za více než dvacetiletou historii mezinárodní soutěže se zastoupením v USA, kdy byl oceněn český projekt.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) , 26. 6. 2023

Letošní 23. ročník soutěže Michelin Movin 'On 2023 nesl téma Balancing Sustainability. Nelehký úkol vyvážit tři definované pilíře udržitelnosti - lidi, vzájemný prospěch a planetu směřoval k návrhu inovativního řešení mobility. O cenách rozhodovala mezinárodní porota sestavená z uznávaných odborníků v oboru, především zástupců různých automobilek, a čestným členem poroty byl i Damien Michelin.

Oceněný projekt S-PLY Filipa Sobola a Davida Stingla vznikl jako klauzura v Ateliéru průmyslového designu UMPRUM v zimním semestru 2022/23 v rámci výzkumného projektu Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení. UMPRUM výzkum realizuje ve spolupráci se ŠKODA GROUP za podpory Technologické agentury ČR pod vedením prof. Ivana Dlabače a Vlastimila Bartase.

Obecné téma se soustředilo na autonomní metro. Filip Sobol s Davidem Stinglem problém pojali šířeji a zaměřili se na problematiku zásobování metropolí. Autoři zkoumali možnosti inovací současné infrastruktury center velkých měst a s ní spojené ekologické zátěže a snížené kvality života obyvatel. „Přemýšleli jsme, jak téma zpracovat a dát mu přidanou hodnotu. Autonomní metro je běžnou součástí mnohých měst a jeho funkci jsme obohatili právě o zásobování. Přesunutí zásobování pod zem a zároveň využití stávající sítě metra, je ideálním řešením pro komplexnější regulaci dopravy ve velkých metropolích, jako je například New York,“ říká jeden z mladých designérů David Stingl.

Pro nakládku zboží navrhují využití depa metra, kde dojde k naložení zásobovacích boxů do speciálního prostoru v soupravách. Mladí designéři respektují prioritu osobní dopravy, tak umístění boxů nijak neomezí přepravu cestujících. V cíli cesty, v centru města, dojde k vyzdvižení boxů autonomní platformou. Ta se z povrchu dostane samostatným nákladním výtahem umístěným na protilehlé straně nástupiště, aby nebyl omezen pohyb lidí.

Platforma umožňuje doručit zboží přímo na místo určení při snížení zátěže dopravní infrastruktury. Je přizpůsobena pro snadné manévrování ve městě díky nezávislé nápravě. Ta umožňuje samostatné natáčení kol. Je rovněž schopná oboustranné jízdy. Navržený design zefektivňuje rychlost přepravy vozu i autonomitu. Celkový neutrální vzhled je přizpůsoben vzhledu města tak, aby svým designem nepoutal přílišnou pozornost.

Foto: Filip Sobol a David Stingl se věnovali autonomnímu zásobování center metropolí

Systém z velké části eliminuje standardně využívanou nákladní dopravu ve městě. Pracuje s více variantami boxů, například s boxem typu „parcel box“, nahrazujícím kurýrní služby a výdejny zboží. Další varianta je uzpůsobená pro zásobování malých podniků. Projekt od samotného začátku počítá s využitím dostupných a obecně používaných technologií, které mnohé společnosti v autonomní dopravě už nyní využívají a inovuje jejich stávající užívání.

„Jsem pyšný, že naši studenti přišli s nápadem na hranici vynálezu. Jedná se o originální a silnou myšlenku, ve které vidím budoucnost a logické řešení dopravy“, hodnotí týmovou práci svých studentů prof. Ivan Dlabač.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři