Architektura / rodinné domy

Rodinný dům jako experiment, který rozbíjí monotónnost typové zástavby

„Rodinný dům nám dává určitou míru flexibility, kterou si při práci na objektech jiné typologie nemůžeme dovolit. Proto byly návrhy rodinných domů vždy prostorem pro testování možností architektury,“ říkají ke své nedávné realizaci rodinných domů italští architekti ze studia Elastico Farm. A aby svým slovům dostáli, pojali tyto objekty ve jménu experimentu – materiálového, dispozičního i konstrukčního.

Tereza Hůrská , 25. 10. 2021

ROZBÍT POŘÁDEK

Torrazza Piemonte je malé městečko na severozápadě Itálie, ležící nedaleko průmyslové metropole Turín. Najdete zde kostelík svatého Jakuba Většího i románsky zdobenou radnici s robustní věží, která se tyčí nad okolní zástavbou. Jinak tu toho ale k obdivování příliš není. Ulice Torrazza Piemonte totiž zpravidla lemují nepříliš malebné nízkopodlažní domy, uspořádané do monotónní struktury, kterou ještě „doplňují“ solitéry průmyslových hal, rozsypané při okrajích městečka.

Zabočíme-li tak z hlavní ulice Strada Provinciale, která jako páteř probíhá městem, do některé z jižně směřujících ulic, obklopí nás jednotvárná zástavba – anonymní síť ulic, zahrad a rodinných domů, které snad mohou navozovat poklidnou atmosféru, zároveň ale působí neosobně a nudně.

 

Houses of Cards, Cat House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

A právě toto prostředí se v roce 2020 stalo domovem dvojice zcela nekonvenčních objektů – rodinným domům, které v šedi monotónní zástavby působí nanejvýš cizorodě, jako paraziti, snažící se rozbít zavedený pořádek a jednotvárnost. Domům, které s okolní rezidenční zástavbou sdílí snad jen svou funkci a to, že stejně jako většina objektů v okolí stojí izolovaně na soukromém pozemku.

ODVAHA TVŮRCE I KLIENTA

Za návrhem obou staveb stojí architekt Stefano Pujatti, zakladatel studia Elastico Farm a především osobnost stěží zařaditelná do škatulek tuzemské architektonické scény. V jeho portfoliu bychom totiž našli řadu projektů vymykajících se stavebním zvyklostem, které drze vystupují ze svého prostředí a vymezují se vůči zaběhlým přístupům. Stejně tak jako „Domečky z karet“ – příznačně pojmenované objekty, jimiž architekt zasáhl do prostředí Torrazza Piemonte.

 

Houses of Cards, Cat House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

Projekty Stefana Pujattiho, respektive jeho ateliéru Elastico Farm, ovšem nepojí žádné jednotné vizuální, konstrukční nebo materiálové řešení. Základní myšlenkou a hlavním společným prvkem jeho tvorby je totiž experimentování – zkoušení, hledání a ověřování tradičních postupů a prvků v netradičních situacích a následné objevování nových důsledků a možností. Experimentováním v přístupu k materiálům, konstrukci i k samotné struktuře stavby tak již přes 15 let dochází architekti Elastico Farm k neotřelým řešením, jimiž směle obohacují italskou scénu. Tento přístup k tvorbě nicméně není v případě Elastico Farm nijak povrchní – experimentům vždy předchází dlouhodobé výzkumy zaměřené zejména na chování tradičních stavebních materiálů. I přes to však každý nový návrh vyžaduje značnou dávku odvahy a to nejen ze strany architekta, ale také klienta.

 

Houses of Cards, Cat House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

Při pohledu na dvojici staveb v Torrazza Piemonte lze snadno odhadnout, že v tomto případně jednoho takového klienta našli. Respektive klienty. Často narazíme na rodinné domy, které si architekti navrhují sami pro sebe, díky čemuž mají jejich autoři „volné ruce“ a objekty jsou pak ve větší či menší míře netradiční. V tomto případě ale Pujatti navrhoval pro dvě sestry – investorky, které přistoupily na architektovu koncepci experimentu a staly se jeho součástí.

BETON A ŽULA

Experimentování se v případě tohoto projektu projevuje především ve dvou rovinách – materiálové a konstrukční. Ta první dala základ celému návrhu, neboť již v roce 2013 oslovilo studio lom v Olbii s přáním vyhodnotit potenciál zde těžené žuly, která na trhu s materiály představuje poměrně dostupné zboží.

A právě žula, konkrétně pak žula sardinská, se stala hlavním konstrukčním materiálem pro domy v Torrazza Piemonte, kde se vyskytuje vždy v provedení dvaceti stěnových panelů vzájemně do sebe zaklesnutých, pospojovaných a tvořících nosnou konstrukci domů. Tyto panely pak architekti doplnili prefabrikovanými panely z betonu probarvenými narůžovo a subtilními dřevěnými příčkami.

 

Houses of Cards, Cat House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

Beton se žulou se do sebe vzájemně zakusují a skutečně dohromady vytváří konstrukci podobnou domečku z karet. Panely se nepravidelně kříží, vystupují z hmoty domu, levitují nad podlahou místností nebo naopak ani nedosahují výšky stropu. Navzdory své robustní materiálové podstatě tak objekty působí křehce a jakoby nahodile.

Druhá linie experimentování se týká řešení konstrukcí, které se v případě obou domů liší. Zatímco první z objektů stojí na ověřování principu ortogonální mřížky, druhý se vydává odvážnějším směrem a na limity objevené při práci s pravidelným rastrem reaguje radiálním řazením prostor s centrálním atriem. V kombinaci s hravě sestaveným konstrukčním systémem pak oba domy nabízejí řadu zajímavých průhledů a kompozic, do nichž navíc silně zasahuje proměnlivé denní světlo, prostupující do interiéru různě velkými okenními otvory.

 

Houses of Cards, Dog House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

Díky tomu, že domy stojí těsně vedle sebe, lze snadno sledovat jejich společné (i rozdílné) rysy a vnímat, jak každý z nich dokáže působit. Nelze říct, že jeden z nich je lepší než druhý. Zásadní je, že oba objekty maximálně dostávají své experimentální podstaty, která každý den může vyjevit novou okolnost, že oba nesklouzly k monotónnosti svého okolí a že oba nutí k zamyšlení. Ať už nad jejich vztahu ke kontrastnímu okolí, nad současným přístupem ke architektuře a urbanismu a nebo nad nekonečnými možnostmi, které tento obor nabízí...

 

Houses of Cards, Dog House, Elastico Farm © Atelier XYZ

 

 

Houses of Cards, Dog House, Elastico FarmFoto: Atelier XYZ

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři