Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích se promění podle vítězného návrhu ateliéru Pavla Hniličky

Vítězný návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích - odkrytí a zpřístupnění Mlýnské stoky Foto: Pavel Hnilička Architects+Planners

V říjnu minulého roku vyhlásily České Budějovice dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh nové podoby Senovážného náměstí v centru města. Porota v čele s předsedou Janem Jehlíkem udělila první cenu návrhu ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.

Statutární město České Budějovice , 20. 7. 2022

Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny. V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra a zároveň mu částečně odlehčit.

„Cílem soutěže vyhlášené v říjnu 2021 bylo proto nalézt nejlepší urbanistické a krajinářské řešení prostoru náměstí s požadavkem na odkrytí koryta Mlýnského náhonu, návrh kapacitního podzemního parkoviště a následnou úpravu celého prostranství od budovy Jihočeského muzea až k poště a stanovení polohy a hmotové regulace pro příští budovu Alšovy jihočeské galerie,“ říká o obsahu soutěže první náměstek primátora Juraj Thoma.

Na vítězném návrhu atelieru Pavel Hnilička Architects + Planners spolupracovali architekti Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka a Marie Záhorová. Na druhém místě se umístil Ateliér 111 a na třetím místě studio Projektil architekti. Odměny v soutěži získalo dalších pět ateliérů, které byly vybrány z celkem třiceti uchazečů.

Foto: Vítězný návrh vzešel z konkurence celkem 30 týmů

„Porota u vítězného návrhu ocenila především jasné, přehledné a funkční členění náměstí na jednotlivá prostranství se zpevněnými a nezpevněnými plochami přiměřené velikosti, které krajinářsky dotvářejí okruh parku Na Sadech. U objektu Jihočeského muzea návrh navrhuje rozsáhlý travnatý prostor, který nahradí stávající parkoviště, obklopený vzrostlými stromy. Kolem odkrytého Mlýnského náhonu pak umisťuje menší zpevněnou plochu náměstí s velkou možností různého využití pro trhy, kulturní nebo sportovní akce, a to v průběhu celého roku. V části tohoto prostoru má v budoucnu vyrůst nová budova Alšovy jihočeské galerie. Bude realizována krajem, a to samostatnou architektonickou soutěží. Podzemní parkoviště je navrženo zhruba ve dvojnásobné kapacitě a mohlo by odlehčit parkování v historickém centru města,“ říká náměstek Juraj Thoma.

V soutěžní porotě zasedli renomovaní nezávislí odborníci z oblasti architektury a urbanismu, architekti Jan Jehlík, Vladimír Krátký, Michal Fišer, Pavel Nasadil a Tomáš Jiránek, s doplněním českobudějovických architektů Luboše Zemena a Jiřího Brůhy. Závislou část poroty pak tvořili zvolení zástupci města napříč politickým spektrem, náměstci primátora Juraj Thoma, Petr Holický, Ivo Moravec, radní Viktor Vojtko a Andrea Nádravská a zastupitel Michal Šebek. K hodnocení návrhů byli přizvání i zástupci Jihočeského kraje, náměstek hejtmana Pavel Hroch a vedoucí odboru kultury a památkové péče Patrik Červák.

Foto: Před Jihočeským muzeem má vzniknout velký pobytový trávník, který nahradí stávající parkoviště

„Všechny soutěžní návrhy, ze kterých proběhl výběr třech nejlepších budou veřejnosti představeny formou výstavy a prezentace architektů. Město České Budějovice bude následně s vítězem soutěže jednat o smlouvě na zpracování všech projektových fází vedoucích k následné realizaci celého záměru,“popsal další postup náměstek. Z další odborné i veřejné diskuse pak mohou vzejít požadavky na dopracování studie, například co se týče rozsahu zpevněných a nezpevněných ploch, kapacity parkovacího objektu nebo umístění dětského hřiště. S ohledem na předpokládanou výši investice byl v zadání také požadavek na etapizaci celého záměru.

„Ta je pro nás nesmírně důležitá, protože jde o náročný projekt a značnou investici. Z ní téměř polovinu představuje podzemní parkoviště. U něj chceme využít zájmu dalších majitelů okolních nemovitostí chceme s nimi jednat o nějaké formě společného PPP projektu tak, aby bylo za jejich finanční spoluúčasti možné např. navýšit kapacitu podzemního parkhausu,“ říká náměstek s tím, že část nákladů revitalizace náměstí chce město získat z evropských fondů v rámci nového programového období. Všechny úpravy by měly být dokončeny k roku 2028, ve kterém chtějí být Budějovice Evropským hlavním městem kultury.

  • autor: Statutární město České Budějovice *
  • publikováno: * 20. 7. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

České Budějovice náměstí

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři