P

Pavel Hnilička Architects+Planners

Ateliér

Nabízíme komplexní služby architektů a inženýrů od prvotních investičních rozvah, koncepčních skic, po návrh stavby včetně interiérů, obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení, detailní návrh tendrové a prováděcí dokumentace s následným dozorem během stavby a finálním obstaráním kolaudačního rozhodnutí. Během celého vývoje od návrhu po realizaci řídíme celý proces a to nám umožňuje dbát na výslednou kvalitu stavby. Naše role spočívá jak v rovině idejí, tak techniky stavitelství, které se neustále prolínají. Spolu se stavbami se intenzivně zabýváme urbanismem a stavbou měst. Zpracováváme územní plány, regulační plány a územní studie.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@hnilicka.cz
  • www: www.hnilicka.cz
  • sociální sítě: Facebook

Související články z magazínu Earch

Generální partner
Hlavní partneři