Pavel Hnilička Architects+Planners

ateliér
bio/motto:

Nabízíme komplexní služby architektů a inženýrů od prvotních investičních rozvah, koncepčních skic, po návrh stavby včetně interiérů, obstarání územních rozhodnutí a stavebních povolení, detailní návrh tendrové a prováděcí dokumentace s následným dozorem během stavby a finálním obstaráním kolaudačního rozhodnutí. Během celého vývoje od návrhu po realizaci řídíme celý proces a to nám umožňuje dbát na výslednou kvalitu stavby. Naše role spočívá jak v rovině idejí, tak techniky stavitelství, které se neustále prolínají. Spolu se stavbami se intenzivně zabýváme urbanismem a stavbou měst. Zpracováváme územní plány, regulační plány a územní studie.


Generální partner
Hlavní partneři