Architektura / rodinné domy

Sluneční dům - první rakouský CO2 neutrální rodinný dům

Na západ od Vídně byl otevřen Sluneční dům (Sunlighthouse) – v pořadí třetí stavba celoevropského projektu VELUX Model Home 2020, postavená na principu aktivního domu. Sluneční dům nabízí zdravé vnitřní prostředí a uživatelský komfort, je energeticky efektivní a ohleduplný k životnímu prostředí.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 30. 5. 2011

//

Příprava projektu

V roce 2008 vyzvala společnost VELUX k účasti v soutěži 9 architektonických kanceláří, známých svým nekonvenčním přístupem k architektuře. Kritérii náročného hodnocení byly perspektivní energeticko-ekologický koncept, který garantuje vysoký podíl denního světla a čerstvého vzduchu, vysoká úroveň architektury a inovativní řešení se šikmou střechou. Porotu i investora přesvědčil svým návrhem s názvem Sluneční dům architekt Juri Troy ze studia HEIN-TROY ARCHITEKTI.

Vývoj Slunečního domu představoval interdisciplinární proces. Na celém projektu – od fáze návrhu přes plánování až po závěrečný monitoring - se po vědecké stránce podílejí univerzita Donau-Universität Krems, Katedra pro výstavbu a životní prostředí a Rakouský institut pro stavební biologii a ekologii IBO. Veškeré výpočty a vyhodnocení týkající se energetické bilance, denní osvětlenosti, ekologického posouzení materiálů i zařízení budovy a kompenzace CO2 pocházejí z univerzity v Kremži.

Stavba naplňující vizi aktivního domu

Sluneční dům zohledňuje klimatické, kulturní a architektonické podmínky země, ve které stojí, a je postaven na principu aktivního domu. Tato experimentální budova navazuje i na zkušenosti, které partneři projektu VELUX Model Home 2020 načerpali při stavbě prvních dvou aktivních domů – Domu pro život (Home for Life) a Zeleného majáku (Green Lighthouse), které stojí od roku 2009 v Dánsku.

Architektonicky zajímavá stavba aktivního Slunečního domu zapadá do okolní krajiny a zástavby typické pro tuto část Evropy. Svažitý pozemek, který byl pro stavbu vybrán, se nachází v blízkosti lesa a poskytuje výhled na jezero Wienerwaldsee. Pozemek neumožňoval budovu orientovat ideálně k jihu, proto v kombinaci s velkým sklonem svahu představoval pro architekty skutečnou výzvu. Autoři návrhu v projektu zohlednili obtížné podmínky a rozhodli se pro podélnou dřevostavbu s vnitřním atriem vetknutou do svahu. Atrium umožnilo otevřít fasádu směrem k jihu, a umístit tak na tuto stranu více oken, která zajišťují optimální prosvětlení a dostatek čerstvého vzduchu v interiérech. Současně tím vytvořili vysoce hodnotný venkovní prostor. Přes minimalistickou vnější podobu dům vyniká právě svým inteligentním řešením. Experiment dokazuje, že je možné stavět CO2 neutrálně, i když jsou podmínky pro ideální umístění domu splněny jen částečně.

 

Vysoko umístěnými střešními okny VELUX proniká denní světlo i hluboko do interiéru Slunečního domu. Okenní otvory – jak střešní, tak vertikální okna s tepelně-izolačním zasklením - jsou rozmístěny tak, aby umožňovaly cílené výhledy do okolí a navíc maximalizovaly pasivní solární zisky, a tím přispívaly ke snížení spotřeby energie za vytápění. Navržené množství prosklených ploch v domě odpovídá 42 % podlahové plochy. Optimální množství denního světla v obou patrech domu umožňuje snížení potřeby elektrické energie pro umělé osvětlení. Okna jsou vybavena vnitřním i venkovním stíněním, která i ve stažené poloze propouštějí do místností dostatek denního světla.

Sluneční dům je během letních měsíců přirozeně větrán okny. Kvalitu vzduchu kontrolují čidla umístěná na fasádě a uvnitř domu, která vyhodnocují průběžně teplotu, množství CO2 , vlhkost v interiéru a povětrnostní podmínky venku, a tyto informace předávají automatickému systému, který řídí otevírání a zavírání oken. Obyvatelé mohou okna v případě potřeby otevírat i manuálně. V chladnějších obdobích je používána mechanická ventilace s rekuperací tepla. Případnému přehřívání interiéru brání během horkého léta automaticky řízené venkovní markýzy instalované jak na střešních oknech, tak na oknech fasádních. V kombinaci s řízeným větráním okny na základě hodnot naměřených senzory a využitím komínového provětrávání a ochlazování v noci by teplota ani v tom nejteplejším letním dni neměla v interiéru překročit hranici 26°C. Konstrukční řešení domu také počítá s akumulací tepla pro teplotní setrvačnost budovy.

Cílem Slunečního domu je udržet celkovou spotřebu energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí energetických nároků se uskutečňuje výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie. Minimální potřebu vytápění v rakouském Slunečním domě zajišťuje tepelné čerpadlo, elektřinu vyrábějí střešní fotovoltaické panely, ohřev teplé užitkové vody obstarají solární kolektory. Díky tomu Sluneční dům vyrobí více energie, než sám potřebuje.

Sluneční dům může navštívit laická i odborná veřejnost do září letošního roku, poté bude nabídnut k prodeji. Partneři projektu budou experimentální dům i nadále sledovat, aby mohli posoudit, jak se stavba osvědčí během každodenního užívání.

Více informací na www.velux.cz.

Informace o konceptu aktivního domu a projekty dalších aktivních domů najdete také na www.aktivni-dum.cz

Klíčová slova:

VELUX nízkoenergetický dům

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři