Architektura /

Soutěž na budovu Fakulty architektury ČVUT v Praze

Blýská se na lepší časy, Česko snad dostane moderní budovu architektury, a pražská Fakulta architektury nebude živořit v nedůstojném „áčku“. Studenti a pedagogové se tedy přesunou jen o kousek vedle. Bude to malý posun v prostoru, ale velký v získání důstojného a kvalitního prostředí a snad i další přiblížení se směrem k „západu“ ve vyučování tohoto oboru.

David Ešner , 9. 4. 2004

České vysoké učení technické v Praze vyhlásilo 25. března 2004 Veřejnou Architektonickou soutěž na zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního a technického řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze v dejvickém areálu vysokých technických škol v Praze 6. Pro snadnější orietaci přinášíme důležité informace ze soutěžních podmínek a volně dostupné podklady pro prvotní přemýšlení nad tématem.Pro ty, co opravdu neradi čtou, shrnu, že soutěže se mohou krom tuzemských zúčastnit i architekti z celé Evropy, což slibuje silnou konkurenci podpořenou navíc velmi slušnou 1. cenou 1.300.000,- Kč (orientačně 39.000,-€), navíc vše zaštiťuje, krom jednoho člena prof. Ing. arch. Ivana Reimanna z Berlína, již poněkud méně evropská porota, ale i tato česká jména Šlapeta, Šik, Přikryl, Pleskot, Masák slibují objektivitu hodnocení. Těšme se tedy na jednu z opravdu motivujících soutěží, klání již začalo... to nejdůležitější ze soutěžních podmínekcíl soutěžePředmětem soutěže je zpracování urbanistického, architektonického, provozního a technického návrhu řešení nové budovy Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze v areálu vysokých škol technických v Praze 6 – Dejvicích na určeném pozemku vymezeném ulicemi Thákurova, Bechyňova a Kolejní a budovou A Fakulty stavební ČVUT v Praze při respektování ekonomických hledisek výstavby vlastní budovy i jejího budoucího provozu a s přihlédnutím k okolní zástavbě v památkově chráněném území. Předpokládané investiční náklady stavby jsou cca 815 000 000,- Kč (osmsetpatnáctmilionůkorunčeských).V rámci konceptu návrhu celkového objemového urbanistického řešení celého areálu pozemků kolem stavební fakulty by měly být hledány a definovány regulační podmínky a objemové kapacity případné stavby další budovy mezi uliční čarou v Thakurově ulici a stávajícím objektem B, resp. posluchárnami před objektem B. Očekává se i předvedení názoru na definitivní řešení prostoru mezi objekty A a B a případné přímé napojení Kolejní ulice a objektu D na tento prostor v duchu původní prostorové koncepce regulace arch. Engla. Přitom je nutné si uvědomit, že se jedná o dlouhodobý výhled.seznam řádných členů poroty a jejich náhradníkůzávislí členové poroty > prof.Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor ČVUT> prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., děkan Fakulty architektury ČVUT > Mgr. Tomáš Chalupa, starosta městské části Praha 6 > Mgr. Václav Pícl , I. náměstek ministryně MŠMTnezávislí členové poroty > prof. Ing. arch. Ivan Reimann, Berlín > prof. dipl. arch. Miroslav Šik, Curych > prof. Ing. ak.arch. Emil Přikryl, Praha> Ing. arch. Josef Pleskot, Praha> prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Praha náhradníci poroty závislí> prof. Ing.arch. Ladislav Lábus,Fakulta architektury ČVUT> Ing. arch. Bohumil Beránek, vedoucí OÚR MČ Prahy 6> Ing. arch. Jan Sedlák, Fakulta architektury ČVUT nezávislí> Ing. arch. Aleš Burian, Brno > Ing. arch. Josef Kiszka, Havířovúčastníci soutěžeV prvním kole se jedná o soutěž veřejnou anonymní, přístupnou účastníkům, kteří jsou občany České republiky a mají své sídlo na území České republiky, nebo občany některého z členských nebo kandidátských států Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru a švýcarské konfederace, kteří mají své sídlo na území těchto států.Soutěž je určena autorizovaným architektům a lze se zúčastnit pouze jedním soutěžním návrhem.ceny vítězůmSoutěžní návrhy, které nejlépe splní soutěžní podmínky, budou oceněny celkovou částkou ve výši 3 100 000,- Kč, která bude rozdělena takto:> 1. cena činí 1 300 000,- Kč (orientačně 39.000,-€),> 2. cena činí 1 100 000,- Kč (orientačně 33.000,-€),> 3. cena činí 700 000,- Kč (orientačně 21.000,-€).výše odměnČástka na odměny, která bude rozdělena mezi všechny neoceněné návrhy, činí 1 400 000,- Kč (jedenmiliončtyřistatisíckorunčeských), přičemž jednotlivá odměna nesmí překročit 80% udělené třetí ceny (tj. 560.000,- Kč).časové termíny soutěže1. kolo25.3.2004 vyhlášení soutěže (soutěžní lhůta 1. kola 60 dnů)20.4.2004 lhůta k podání dotazů soutěžícími 20.4.2004 končí lhůta k vyzvednutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů 22.4.2004 až 23.04.2004 zasedání poroty k zodpovězení dotazů soutěžících 29.4.2004 všechny dotazy a všechny odpovědi na ně budou zveřejněny na internetových stránkách ČVUT a ČKA24.5.2004 končí soutěžní lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole 8.6.2004 nejzazší termín pro rozeslání sdělení poroty účastníkům soutěže na adresy uvedené v obálce označené „Zpáteční adresa“ 2. kolo 6.8.2004 končí soutěžní lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů ve 2. kole24.8.2004 rozeslání závěrečného protokolu soutěžní poroty účastníkům soutěže na adresy označené „Zpáteční adresa“ 3.9.2004 termín pro zveřejnění výsledků soutěže stejným způsobem jako byla soutěž vyhlášena 9.9.2004 až 17.09.2004 uspořádání veřejné výstavy soutěžních návrhů12.10.2004 nejzazší lhůta pro vyplacení odměn poskytování soutěžních podmínek a soutěžních podkladůZajišťuje zmocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Tomáš Bílek (bilek.tomas@archinvest.cz), jednatel společnosti ARCH – INVEST, s.r.o. na adrese společnosti Na Hřebenkách 72, Praha 5,150 00. Vyzvednout si je lze osobně za finanční úhradu 5000,- Kč v pracovní dny od 8 do 14 hodin po telefonní dohodě s paní Markovou (telefon 257 320 253, 256, mobil 603 452 630, faxové číslo 251 512 712) nebo poštou na dobírku na základě písemného požadavku uplatněného u zmocněného zástupce vyhlašovatele.Zaplacená částka za poskytnutí soutěžních podmínek a soutěžních podkladů bude vrácena každému zájemci, který řádně odevzdá soutěžní návrh jako účastník soutěže.odevzdání soutěžních návrhůSekretářem soutěže přijímajícím soutěžní návrhy je na stejném místě Ing. František Kubát (kubat.frantisek@archinvest.cz), ostatní kontakty jsou shodné.Tímto výčtem končí informace, jenž jsem shledal podstatnými, kompletní soutěžní podmínky a další informace k nalezení na uvedených odkazech.kompletní soutěžní podmínky (RTF) vyhlášení soutěžePořádané akce ČVUT ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ > Probíhající architektonické soutěže Informační systém o veřejných zakázkách a dražbách Obchodní věstník

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři