Architektura /

Soutěž | Nová budova Západočeské galerie v Plzni

Plzeňský kraj vyhlašuje veřejnou (kombinovanou) architektonickou soutěž o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Česká komora architektů , 30. 10. 2009

Vyhlašovatel: Plzeňský kraj, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Václav Koubík – radní pro oblast kultury, památková péče, cestovního ruchu a marketingu, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Sekretář soutěže: Hana Uchytilová, DHV CR spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, tel.: 236 080 550, e-mail: hana.uchytilova@dhv.com

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování návrhu řešení nové budovy Západočeské galerie v prostoru „U Zvonu“ navazujícím na historické jádro města Plzně.

Porota: Řádní členové poroty Václav Koubík Milan Chovanec Mgr. Roman Musil Ing. arch. Miloslav Michalec Doc. PhDr. Jiří Kotalík Prof. Ing. arch. Martin Rajniš Prof. Akad. soch. Stanislav Kolíbal Doc. PhDr. Petr Kratochvíl Ing. arch. Irena Fialová   Náhradníci poroty Jiří Struček Mgr. Václav Váchal Ing. arch. Petr Domanický Ing. arch. Ludvík Grym PhDr. Ivan Neumann Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. JUDr. PhDr. Jiří Plos     Předpokládané ceny a odměny celkem: 2 700 000 Kč   Termíny: Datum vyhlášení soutěže: 30. 10. 2009 Lhůta k podání dotazů: 23. 11. 2009 Lhůta k zodpovězení dotazů: 30. 11. 2009 Datum odevzdání soutěžních návrhů: 7. – 14. 12. 2009 Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 17. – 19. 12. 2009 Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 30. 10. 2009     Více informací: www.kr-plzensky.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři