Architektura /

Soutěž | Vodní dům

ZO Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi vyhlašuje architektonickou soutěž na návštěvnického centra "Vodní dům".

Česká komora architektů , 3. 11. 2009

Architektonická projektová veřejná jednokolová soutěž

Vyhlašovatel: ZO ČSOP Vlašim, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Pavel Pešout – předseda, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Sekretář soutěže: Josef Hrdina, Dolní Hbity 77, 262 62 Dolní Hbity, tel./fax: 318 697 223, 724 292 315, e-mail: evord@seznam.cz

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ na pozemcích p.č. 567 (KN), 569 (PK), 570 (PK) a 571 (PK) v k.ú. Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska vč. vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy budou respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů.

Porota:   Řádní členové poroty Ing. Pavel Pešout Ing. Karel Kříž Ing. arch. Ladislav Kuba Akad. arch. Jan Kerel Ing. arch. Radko Květ   Náhradníci poroty Ing. arch. František Kopřivík RNDr. Marcela Dvořáková Ing. Jan Slanec     Předpokládané ceny a odměny celkem: 240 000 Kč   Termíny: Datum vyhlášení soutěže: 3. 11. 2009 Lhůta k podání dotazů: do 25. 11. 2009 Lhůta k zodpovězení dotazů: 30. 11. 2009 Datum odevzdání soutěžních návrhů: 29. 1. 2010 Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 11. – 12. 2. 2010 Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 2. 11. 2009     Více informací: www.csopvlasim.cz

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři