Architektura /

Stavebnictví získává nové rozměry

Stavební výrobu můžeme od samého počátku lidstva chápat jako záležitost trojrozměrnou (3D). Dnes stále ještě na počátku 21. století je však proces výstavby více a více složitější i vzhledem ke komplexnosti stavebního díla dnešní doby. Zároveň můžeme pozorovat, že činnosti přímo navazující na vlastní výstavbu jsou více či méně zefektivňovány za pomoci nejnovějších počítačových technologií.

Petr Vaněk , 23. 1. 2006

Kupříkladu projekce již dnes běžně využívá schopností informačních technologií, k tomu, aby projektové práce byly efektivnějším způsobem dovedeny před samotnou stavbou ke zdárnému konci. I zde se již běžně prosazuje 3D, respektive 3D model navrhovaného objektu, který usnadňuje architektům a projektantům snadněji než kdykoliv před tím ověřit si životaschopnost navrhovaných řešení.Avšak i v samotném procesu výstavby a následného užívání budovy dochází k posunu, co se využití informačních technologií týče. Výrobci CAD technologií si totiž uvědomili, že 3D model projektanta je dnes pouhým podkladem pro vygenerování 2D dokumentace či efektní vizualizace. Vývojáři si dali jasný cíl, nalézt a nabídnout všem účastníkům výstavby softwarová řešení použitelná pro celý životní cyklus budovy, ve kterém všichni mohou sdílet základní tři rozměry 3D modelu.Dosavadní rozměry stavebního průmyslu2D – Dvojrozměrná prezentace v podobě výkresové dokumentace stále žije a zatímco strojírenský průmysl si již delší dobu předává informace pouze elektronicky ve vztahu projekce a výroby ve stavebnictví to takto jednoduše zatím z mnoha důvodů nefunguje.3D – Trojrozměrný model slouží architektovi k tomu, aby si lépe ověřil myšlenky ve virtuálním prostoru a následně z 3D modelu jednoduše získal 2D dokumentaci. Informace o budově jsou drženy v jedné databázi a změna provedená ve virtuální budově se automaticky projevuje v ostatních reprezentacích projektové dokumentace. Případné následné změny v projektu jsou efektivněji zvládnutelné současně za minimalizace chyb ve finální dokumentaci.A rozměry nové?4D – Čas dokáže být často jak v přípravě, tak i při realizaci stavby nepřítelem všech účastníků výstavby. Pokud však na 3D model navážeme čtvrtý rozměr v podobě času, získáme třeba animaci či průlet domem jako efektní prezentaci. Tím podstatnějším momentem ze čtvrtého rozměru je, že dokážeme nasimulovat postup výstavby v čase. Tento rozměr však není sám o sobě dostatečně zajímavým faktorem i proto, že peníze jsou vždy až na prvním místě.5D – A právě financování výstavby se skrývá za pátým rozměrem. Ve vztahu ke čtvrtému rozměru umožňuje pátý rozměr mít kontrolu v čase ve vztahu k vlastním nákladům na výstavbu.Renzo Piano Building Workshop | Akademie věd Kalifornie v San FranciskuKonstrukční model pro realizaci projektu Akademie věd Kalifornie v San Francisku. Model byl zpracován pro generálního dodavatele Webcor Builders (USA). Investiční náklady jsou 300mil USDZavedení 3D počítačového virtuálního modelu do projekční praxe nepřišlo ze dne na den. Zrovna tak jeho využití pro stavební výrobu v návaznosti na 4D, respektive 5D neproběhne přes noc. Z pilotních projektů realizovaných právě na základě 5D modelu jsou patrné úspory, které nejsou pro konkrétní účastníky zanedbatelné. I proto je pochopitelné, že motorem vývoje není v tomto případě architekt nebo projektant, ale investor nebo generální dodavatel, kteří využitím 3D modelu od projektanta přebírají inteligentně shromážděné informace, na jejichž základě si ověřují realizovatelnost konstrukce, časový plán výstavby i čerpání nákladů.Z uvedených podstatných výhod pěti rozměrného modelu pro řízení výstavby lze usoudit, že toto řešení bude nasazováno stále častěji v praxi.Podrobněji se problematice 5D a softwarovým řešením určených pro celý životní cyklus budeme věnovat následně podrobněji. Představíme si řešení firmy, která již přes dvacet let úspěšně vyvíjí a nabízí 3D řešení pro projekční praxi. Na těchto zkušenostech staví a vyvíjí řešení zaměřená na již zmiňovaný celý životní cyklus budovy. V tomto smyslu je firma Graphisoft průkopníkem a lídrem vývoje technologií pro stavebnictví na bázi Virtuální budovy. V současnosti je považována za #1 dodavatele služeb a softwaru na bázi modelu. Stěžejní produkt firmy - ArchiCAD – má celosvětově více než 120 000 uživatelů, v České republice s ním úspěšně pracuje na 1400 firem. Nejnovější technologie Graphisoftu - Virtual Construction (5D systém pro řízení projektu a rozpočtování) – neuvěřitelně rychle již pronikla mezi firmy jako je Kajima (UK), Skanska (FIN), WebCor (USA), YIT (FIN). Ale o tom až příště.Související článkyDominic Gallello, CEO firmy Graphisoft, v Praze!5D systém Virtual Construction získal ocenění

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři