Architektura / občanské stavby

Tropicobar na koupališti v Porubě

Lehký prodejní stánek s barovou obsluhou v areálu koupaliště v Ostravě-Porubě v rámci celkové obnovy tohoto rekreačního areálu. Cílem bylo stavbu harmonicky začlenit do svažitého zalesněného terénu. Maximálně respektovat a nenarušit přírodní rámec byl jeden ze základních požadaveků odboru životního prostředí magistrátu.

EARCH.CZ , 4. 4. 2011

Stavba se proto nad klesajícím terénem jakoby vznáší, vzpíná se nad ním. Zvednutí umožnilo minimalizovat skutečně zastavěnou plochu a naopak dodalo žádoucí dynamiku celému prostoru: bar se vypíná nad svahem, prostor graduje od uzavřeného zázemí přes proměnlivou část baru až k majestátní vyhlídce, kryté pergolou.

Koncepce tropicobaru ruší obvyklé schéma rozdělení na interiér a exteriér, bar se stává jakoby jedním z mnoha celků areálu koupaliště. Vzdušná, otevřená konstrukce umožňuje prolínání jednotlivých prostorů, mizí hranice mezi interierem a exterierem, okolní příroda prolíná, prosvítá a nahlíží dovnitř.

Objekt je tvořen jednoduchou sestavou svislých a vodorovných konstrukčních prvků z lepeného smrkového profilu. Sloupky jsou ze zdvojených fošen obdélníkového průřezu min. 60/260 mm s mezerou 60 mm, do které bude vložena vložka k vytvoření jednoho složeného průřezu. Příčky příčných rámů jsou se sloupky spojeny rámovými spoji. Podélné vaznice jsou uloženy shora na příčných rámech těsně vedle sloupků, a to z vnitřní strany. Podlaha je vytvořena dřevěnými fošnami, v části provozního zázemí s omyvatelnou nášlapnou vrstvou. Obvodový plášť je tvořen posuvnými stěnovými dílci, rámová konstrukce vyplněna horizontálními otočnými žaluziemi.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři