Architektura / občanské stavby

Vyhliadková veža na Dubni – 3. místo

Autor kultivuje malofatranskou krajinu jednoduchou stavbou. Abychom došli až k rozhledně, musíme popojít o kousek dál, až na mýtinu. A najednou se zjeví – bílá, lesklá věž krystalické formy. Vyjdeme nahoru – trochu tady fouká, ale ten zážitek…

Tomáš Beneš , 27. 6. 2016

Tomáš Beneš

Architektonické a konstrukčné riešenie

Vzhľadom k pozdĺžnemu charakteru hrebeňa Dubeň bez výrazného vrcholu a potenciálu byť relaxačnou oblasťou celomestského významu, chápeme novú rozhľadňu ako jeden zo aktivačných bodov v postupne kultivovanej krajine. Nová rozhľadňa by mala byť stavba, ktorá vyniká jednoduchosťou a vtipom, nie veľkosťou a siláckym gestom.

Nemožnosť umiestniť rozhľadňu do osy ulice Národná nás viedla k posunu umiestnenia mimo doporučenú polohu - do miesta malej čistiny. Na tomto mieste dochádza k rozšíreniu a upokojeniu priestoru a preto je to logicky miesto k zastaveniu.

Veža je tvorená prelamovanou trubkovou priehradovinou, ktorá kopíruje priestorovú krivku výstupnej čiary schodišťa. Štruktúra z diaľky nejasne presvitá medzi korunami stromov. Až pri bližšom pohľade sa objaví konkrétna kryštalická forma diagonálnych línií doplňujúca lokálne rozšírený priestor. Pri ďalšom pohybe priestorom je geometria, ktorú vnímame, z každého uhlu pohľadu iná. Základná nosná konštrukcia je doplnená lanovým výpletom, ktorý jemne zvýrazňuje tvar "kryštálu".

Rozhľadňa je tvorená priamymi ramenami schodísk s podestami a rozšírenou vyhliadkovou plošinou, ktorá je zakončená malou "tribúnou" s výhľadom na mesto Žilina. Priestor rozhľadne je otvorený. Zážitok z vnímania priestoru je uprednostnený pred pohodlím a uzatvorením návštevníckeho priestoru rozhľadne.

Hlavnú časť nosnej konštrukcie tvorí priestorová priehradová konštrukcia z oceľových kruhových trubiek TR 219x8. Jednotlivé stupne schodišťa sú vykonzolované z týchto šikmých nosných profilov. Medzipodesty z oceľových nosníkov IPE140 sú vykonzolované zo styčníkov hlavnej nosnej konštrukcie. Na vrchole je konštrukcia zakončená vyhliadkovou plošinou, ktorú tvorí sústava oceľových nosníkov IPE200. Podlaha je navrhnutá z ťahokovu.

Trubková priehradovina je navrhnutá ako zvarovaná s bielym lesklým náterom, ďalšie časti sú montované pozinkované, zábradlie je z nerezovej lankovej siete.

Nosná konštrukcia rozhľadne bude založená na železobetónových kombinovaných základoch tvorených základovou doskou zosilenou po obvode základovými pásmi, do ktorých budú zaviazané veľkopriemerové tlakovo-ťahové piloty.

Hodnotenie poroty

Vyhliadková veža je hravou kompozíciou oceľovej konštrukcie s vonkajším vejárovým schodiskom. Použitá je výplň plášťa, akási košieľka z oceľových laniek. Schodisko je priznané, konštrukčne oceľové s podlahou z pororoštu. Tento tvrdý materiál vytvára poetickú kompozíciu v prírodnom prostredí. Návrh je realizovateľný, spĺňa finančný limit na vyhotovenie. Nedostatkom sa javí neriešený priestor nástupu na vežu.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři