Architektura / občanské stavby

Vyhliadková veža na Dubni – 1. místo

Vítězný návrh má dvě materiálové tváře – dřevěnou a ocelovou. Na tu první narazíte, půjdete-li po hřebenové turistické cestě, obklopeni lesem. Zato ta druhá, ke které teprve musíte vystoupat, ta se blíží nebi. O realizaci ještě bude rozhodovat zadavatel soutěže, Oblastní organizace cestovního ruchu Malá Fatra.

Ladislav Vikartovský , 29. 6. 2016

Ladislav Vikartovskýspolupráca: Gábor Nagy

Išpiráciou pre návrh vyhliadkovej veže je samotná príroda, ktorá je definovaná vnútornými vzťahmi živých a neživých zložiek. Tento harmonický súlad protipólov vytvára plynulý systém nášho životného prostredia.

Veža s jej charakterom sa snaží stať súčasťou tohto systému a rozmazať hranice medzi prírodným a umelým prostredím.V návrhu sa vzťah medzi prírodou a architektúrou smerom nahor postupne rozvíja. Konštrukcia sa vizuálne rozpúsťa do okolia, čím sa veža stáva symbolickým putom medzi nebom a zemou.

Architektonické tvarové a výrazové riešenie stavby je v jednoduchej geometrickej forme kvádra s obĺžnikovým pôdorysom. Samotný objekt je umiestnený vedľa turistického chodníka s orientáciou dlhšej strany vyhliadkovej plošiny na panorámu mesta Žilina.

Pri vstupe do veže je vytvorený krytý priestor s drevenou lavicou pre posedenie a oddych návštevníkov. Na stenách sú umiestnené informačné tabule o prírodných pozoruhodnostiach a je možné načerpať zaujímavé znalosti o histórii okolia.

Hmota rozhľadne vo vertikálnom smere je členená na 2 časti. Spodná časť z konštrukčného hladiska je vyhotovená z masívneho dreva, ktorá je ukotvená do betónového základu pomocou oceľových pätiek. Drevené prvky sú doplnené o drevené schody a stužené kovovými prvkami. Drevená konštrukcia je zavetrená pomocou oceľových zavetrovacích pásov. Veža je obložená dreveným obkladom, ktorý sa zo základného rozmeru 200 mm do výšky postupne otvára.

Horná časť rozhľadne ponúka návštevníkom výhľad počas celého vzostupu a zostupu a umožňuje tak pozorovať rôzne úrovne prírody a okolia. Konštrukcia z interiéru opätovne ponúka voľný pohľad späť do zeleného prostredia, na ktorého tak stavba odkazuje a ktorého sa stáva súčasťou. Z konštrukčného hladiska je riešená ako zváraná oceľová nosná sústava. Túto trojrozmernú mrežovú konštrukciú z bielych ocelových tyčí vytvárajú kocky o jednotnej hrane 1170 milimetrov. Jednotlivé steny kociek sú na určitých miestach vyplnené s mriežkovými roštmi, ktoré tak slúžia ako medzipodesty schodiskových ramien a podlaha vyhliadkovej plošiny.

Na vrchol veže vedie 121 schodov (82 je drevených a 39 kovových). Vyhliadková plošina sa nachádza vo výške 24 m. Bezpečnosť návštevníkov je zabezpečená použitím oceľových zábradiel a sietí, ktoré predstavujú ochrannú bariéru proti pádu.

Hodnotenie poroty

Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny.

Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu – riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu.

  • autor: Ladislav Vikartovský *
  • publikováno: * 29. 6. 2016

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři