Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 02

Koncept - hmotové řešení vychází z elementárních prvků, které představují tři krychle o hraně 15m, dvě z nich jsou rozbity na poloviny středovou komunikací. Hmoty krychlí jsou propojeny krčky, které svou polohou vytváří průhledy přes celý pozemek a svým směrováním ctí průhledy vytyčené starou budovou.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Zadání

Stavební program

učební prostory, celkem 10 tříd pro 50 studentů, které lze dodatečně rozdělit na poloviny aula pro 200 osob kabinety pro 10 pedagogů hygienické zařízení a kuchyňka propojení se stávající budovou parkování alespoň pro 24 osobních automobilů

Bilance

Na pozemku se nachazi 24 parkovacich stani (22 v 1.PP a dv. invalidni v 1.NP) Dale je zde umist.no 10 t.id pro 50 student.. Jednotlive t.idy maji v.dy 100m2. V.echny t.idy je mo.no v budoucnu libovoln. d.lit dle pot.eby. P.edna.kova aula pro 200 osob umo..uje rovn.. zcela samostatny provoz bez zavislosti na zbytku objektu. Take proto zde byla navr.ena nova vratnice a nezbytne zazemi. V novem objektu bylo navr.eno 5 kabinet. pro celkem 10 pedagog.. To v.e dopln.no o nezbytne zazemi (hygienicke za.izeni, kuchy.ka), dale navic take maly bufet a skladove prostory. Kabinety jsou situovany v klidne .asti nad p.edna.kovou aulou, jsou dopln.ny malym atriem pro studenty .ekajici na konzultace apod. Budova je napojena na stavajici objekt kr.kem v 1.NP (viz vykresova .ast).

Na stavbu budou použity tyto modulové kontejnery:

Podlaží (d. x š. x v.) množství

1.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m 16×

2.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m 16×

7,4 x 3,2 x 3,6 m 2×

3.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m 16×

7,4 x 3,6 x 3,6 m 2×

4.NP 7,5 x 3,6 x 3,6 m 16×

6,5 x 3,6 x 3,6 m 4×

8,5 x 3,6 x 3,6 m 4×

Zastav.na plocha .ini 825 m2

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři