Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 05

Navržené řešení se komplexně zabývá celým areálem soukromé akademie STING v Brně Jundrově. Reaguje na stávající stav, vhodně ho doplňuje - především modulárními prvky společnosti Koma a maximálně využívá pozemek určený k dostavbě nového objektu.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Architektonické řešení

Navržené řešení se komplexně zabývá celým areálem soukromé akademie STING v Brně Jundrově. Reaguje na stávající stav, vhodně ho doplňuje - především modulárními prvky společnosti Koma a maximálně využívá pozemek určený k dostavbě nového objektu.

Původní objekt z konce 19. stol. byl několikrát dostavován a postupem času doznával četných změn, které degradovaly jeho architektonickou hodnotu. Návrh reaguje také na tyto skutečnosti a odstraňuje nadbytečné a provozně složité části starého objektu. Díky tomu dochází k prosvětlení a uvolnění prostoru - ve dvoře vzniká atrium, které je komunikačním srdcem a spojovacím prvkem starého a nového objektu. V neposlední řadě vytváří živý prostor, ve kterém se studenti mohou potkávat, diskutovat či odpočívat. Důležitým prvkem atria je knihovna, která je vykonzolovaná ve 2.NP. Schody v atriu slouží také jako sekundární prvek k sezení. Kolem atria jsou seskupeny všechny provozy. V původní budově jsou umístěny hlavně třídy, šatny pro studenty a hygienické zázemí. Jsou zachovány oba dva vstupy – jedním vstupujeme přímo do atria, druhý je určen pro studenty a vede do šaten. Vstoupit do areálu je možné také vstupem nové budovy z ulice Stromovka. Zde je umístěn rovněž vjezd do podzemních garáží, jejichž kapacita je 25 parkovacích míst. Parkování je navrženo v 1.PP pod celým novým objektem. V tomto podlaží se nachází také technické zázemí.

Dále na atrium navazují nové provozy, které jsou kromě auly navrženy z modulů Koma. Jedná se o nové třídy, které se dají dodatečně rozdělit, a kabinety učitelů. Třídy jsou koncipovány na klidnější straně pozemku s výhledem do zahrad. Ozeleněním fasády směřující do zahrad se objekt stává méně rušivým a je příjemným elementem pro zvýšení koncentrace studentů. Jedna třída se nachází na střeše stávajícího objektu u ulice Nálepkova. Kabinety učitelů jsou umístěny u ulice Stromovka, komunikují s klidnou ulicí velkým prosklenými plochami. Aula s kapacitou 200 studentů taktéž navazuje na atrium a je z ní umožněn výhled do zeleně. Pod stupňovitou podlahou auly je umístěn sklad a technické zázemí. Nad aulou nalezneme zasedací místnosti učitelů a na ni navazující terasu s pergolou. Studentům jsou k relaxaci k dispozici ještě dvě střešní terasy a podkrovní prostor ve staré budově.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři