Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 06

Při řešení dostavby nové budovy do stávajícího vnitrobloku vždy nastane otázka, kam až lze posunout hranici mezi ulicí a soukromými pozemky. O to klíčovější rozhodnutí je to vpřípadě, jedná-li se o dostavbu školy, veřejné instituce, do prostoru soukromých zahrad.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Koncept

Při řešení dostavby nové budovy do stávajícího vnitrobloku vždy nastane otázka, kam až lze posunout hranici mezi ulicí a soukromými pozemky. O to klíčovější rozhodnutí je to vpřípadě, jedná-li se o dostavbu školy, veřejné instituce, do prostoru soukromých zahrad. Jako logické řešení se nabízí obnovení původního školního dvoru jako fungujícího poloveřejného prostoru, do kterého proudí život ze strany ulice a rovnocenně vstupuje zeleň vnitrobloku. Pravoúhlý dvůr je čitelně vymezen hmotami stávající školy a novou přístavbou, jenž dohromady tvoří prstenec, vekterém cirkuluje provoz školy. Nová budova respektuje klid a soukromí vnitrobloku, veškerá okna učeben a vstupy jsou orientovány do nově vzniklého dvoru a sokolními zahradami je spojována pouze vegetací prorostlými fasádami a zelenou pochozí střechou. Vzniká tak symbióza zdánlivě odlišných funkcí na jednom místě.

Provozní řešení

Nová přístavba je napojena ke stávající škole ve dvou místech, vpřízemí a ve třetím patře, pomocí spojovacího krčku. Komunikace tak vytváří pomyslný prstenec, vjehož centru se nachází srdce školy aula. Vstupovat do něj lze třemi vchody, stávajícím vstupem znároží ulic Nálepkova a Stromovka, znově vzniklého dvoru školy a zpatia, nacházejícího se na pochozí střeše auly vúrovni druhého patra. Učebny pro padesát studentů jsou řešeny se dvěma vstupy a posuvnou příčkou, takže je lze flexibilně rozdělit dle potřeby na menší. Od komunikace jsou odděleny průběžnými vestavěnými skříněmi, díky čemuž se minimalizují potřeby samostatných šaten a skladovacích prostorů.

Při návrhu byl kladen důraz, aby přístavba nabízela nové funkce jak studentům, tak i svému okolí. Proto byl vpateru při ulici Stromovka vyčleněn pronajímatelný prostor, sloužící například jako internetová kavárna, planografie či obchod. Aula školy byla navržena se samostatným bočním vchodem s nezbytným zázemím, takže ji lze samostatně využívat ve večerních hodinách pro veřejnost kevzdělávacím nebo kulturním akcím.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři