Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 08

Areál školy Sting je členitým komplexem objemů budovy, mající formu zdobného L půdorysu. Budovy vystavěné v historizujícím stylu leží na mírně svažitém pozemmku v zástavbě nižších, převážně obytných objektů.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Areál školy Sting je členitým komplexem objemů budovy, mající formu zdobného L půdorysu. Budovy vystavěné v historizujícím stylu leží na mírně svažitém pozemmku v zástavbě nižších, převážně obytných objektů. Soutěžní zadání bylo poměrně obtížné. Návrh se musí vyrovnat s rozsáhlým stavebním programem na skrovné parcele a zároveň musí řešit komplikované napojení na stávající objekt. Sklon pozemku je sice pozvolný, stávající budova na něj ovšem reaaguje různou výškou úrovní podlah. Napojení navíc ztěžuje velká konstrukční výška podlaží stávajícího objektu, navázání stejně vysokými objemy by bylo neekonomické

Propozice soutěže svými 24 parkovacími místy jasně určili, že dostavba se neobejde bez rozsáhlých zemních pracích, nemá-li se ke svému okolí chovat vyloženě brutálně.

Kompozice hmot návrhu je ovlivněna základním stavebním prvkem - prostorovou buňkou, kontejnerem. Jedná se o skladbu 3 superkontejnerů položených v rozdílných výškách, tak aby bylo možné efektivně obsloužit celý komplex. Tři základní objemy spočívají na suterénním podlaží.

Suterénní podlaží tvoří otevřená plocha parkovacích stání, prostor šaten a široká rampa, do které je vložena prostorná aula. Po jedné straně auly se vjíždí do garáží a po druhé zpřístupňuje rampa šatny. Zároveň zde vzniká vstup do auly, aniž by bylo nutné vstupovat do ostatních prostor areálu. To poskytuje možnost širšího využití auly (např. přednášky pro veřejnost, různé projekce atd.). Parkovací stání jsou zastřešena pouze částečně překryvem kontejnerů za účelem minimalizace zemních prací.

Kvádry žlutý a modrý (viz. Schéma) uzavírají atrium, které vymezují společně se stávající budovou. Modrý, dvojpodlažní objem je výškově vysunut o půl patra proti žlutému trojpodlažnímu tak, aby pod něj bylo možné umístit výše zmiňovanou aulu. Nový vstup, vzniklý v cézuře mezi stávající budovou a dostavbou, ústí do atria na jeho severní straně. Na jižním konci je atrium navázáno na chodbu stávajícího objektu, třemi schody je překonán drobný výškový rozdíl.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři