Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 33

Stávající neorenesanční budova měšťanské školy stojí v různorodé zástavbě rodinných domů na úpatí vrchu Holedná. Dispoziční řešení měšťanské školy z přelomu 19. a 20. století nevyhovuje prostorovým požadavkům vysoké školy 21. století.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Stávající neorenesanční budova měšťanské školy stojí v různorodé zástavbě rodinných domů na úpatí vrchu Holedná. Dispoziční řešení měšťanské školy z přelomu 19. a 20. století nevyhovuje prostorovým požadavkům vysoké školy 21. století.

Navržená budova hmotově uzavírá otevřený půdorys stávající budovy a vytváří atrium — chybějící centrální prostor, kolem něhož jsou umístěny učebny a aula s patrem kabinetů.

Atrium umožňuje neformální potkávání a diskuze učitelů a studentů a pomáhá tak napinit ideu akademického vzdělávaní. Vnitřní atrium je vymezeno blokem učeben umístěných rovnoběžně s ulicí Stromovka, prodloužením hmoty severního křídla objektu připojením objemu auly nad vjezdem do podzemních garážových stání a zavěšením dvou učeben mezi blok učeben a aulu, které oddělují atrium od schodišťového prostoru.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři