Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 37

Prístavba kapacitných univerzitných priestorov v areáli historického charakteru sa plynule napája na kontext ulice aj napriek t0mu, že je výrazným akcentom v jej výraze. Svojim cbaraktrrom a použitím prírodných materiálov s ňou zrastá v symbióze, ktorá vdychuje ulici novů tvár a život.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

zastavaná plocha 1116 m2 počet parkovadcích miest 27 počet tried 10 počet kabinetov 4 + 1 kuchynka počet toaliet 2 školský bar s kavárnou

KONCEPT Prístavba kapacitných univerzitných priestorov v areáli historického charakteru sa plynule napája na kontext ulice aj napriek t0mu, že je výrazným akcentom v jej výraze. Svojim cbaraktrrom a použitím prírodných materiálov s ňou zrastá v symbióze, ktorá vdychuje ulici novů tvár a život. Prináša tak nový ucelený pohlad na formovanie kludnej zóny širšieho okolí centra. Budova nemá tendenciu narůšať, naopak rozvija myšlienku použitia modulárnej kouštrukcie ako skulpturálnej hmoty, ktorá sa práve na výhodách takovéhoto systém zakládá. Priznává technické riešenia odhalenim konštrukcie a vytvára tak priestor pre nové ponimanie modulo ako stavebnej časti. nielen stavebného prvku.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři